Helsinki etsii yrittäjiä<br />
Vasikkasaareen

Helsinki etsii yrittäjiä
Vasikkasaareen

20.8.2019 9.18

Tulosta PDF

Helsingin kaupunki hakee kumppaneita Vasikkasaaren matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on saada saaren vapaille tonteille muun muassa majoitus-, ravintola- ja venesatamapalveluja. Kumppaneita etsitään hankkeiden rakentajiksi ja operoijiksi.Kaupunki kutsuu hakemusten perusteella kumppaneita tekemään hankkeiden toteuttamiseen tähtäävää jatkosuunnittelua. Lisätietoa hakumenettelystä on saatavilla ilmoittautumisohjeessa ja sen liitteissä, jotka ovat luettavissa hakusivulla.

Vasikkasaari on noin 18 hehtaarin kokoinen saari Suomenlinnan ja Laajasalon välissä. Saarta on kunnostettu viime syksystä alkaen ja tänä kesänä kohde avattiin aiempaa laajempaan virkistyskäyttöön.
”Vasikkasaaren ensimmäinen kesä on sujunut hyvin. Toimintaa kuitenkin kehitetään saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella jatkuvasti”, merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula kertoo.

Saariston virkistyskäytön edistäminen on Helsingin kaupunkistrategiassa mainittu tavoite ja osa merellistä strategiaa. Kaupunginhallitus on 11. maaliskuuta 2019 hyväksynyt Helsingin merellisen strategian ja toimintaohjelman, jossa otetaan kantaa myös Vasikkasaaren kehittämiseen yhdeksi saaristomatkailun tähtikohteeksi.

Asemakaavan toteuttaminen on etenemässä myös muilta osin. Kaupunki on käynnistämässä Vasikkasaaren kunnallistekniikan ja virkistysalueiden laajemman kunnostuksen suunnittelun ensi vuonna.
”Asemakaavan päätavoite on avata Vasikkasaari nykyistäkin enemmän yleiseen virkistyskäyttöön. Saareen on kaavoitettu eri käyttäjäryhmille monenlaista toimintaa, joka toteutuessaan mahdollistaisi ympärivuotisen käytön ja julkisen liikenteen. Uusien palvelutoimintojen sijoittelussa on otettu huomioon saaren ainutlaatuinen maisema ja luonto sekä historiallisten rakenteiden jäänteet, jotka säilytetään osana kulttuuriympäristöä”, sanoo kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen arkkitehti Henrik Ahola.

Kumppanihaun yhteyshenkilöt ovat tavattavissa Vasikkasaaren yhteysaluslaiturilla torstaina 22. elokuuta 2019 kello 10.30–11.30.

  366 / 719  


Keskustele tästä Asiaton sisältö