Maailman suurin Suomen lippu<br />
nousee satametriseen salkoon

Maailman suurin Suomen lippu
nousee satametriseen salkoon

12.4.2019 0.00

Tulosta PDF

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisuuden kunniaksi Haminaan suunniteltu Suomen suurlippu voidaan turvallisesti nostaa marraskuussa 2018 pystytet-tyyn satametriseen salkoonsa.


Haminan kaupunki on halunnut varmistaa, että suurlipun salko vastaa suomalaisia turvallisuusmääräyksiä.

Tehtyjen asiantuntijatarkastusten jälkeen suursalko on todettu turvalliseksi ja lippu voi-daan nostaa, kun kaupungin rakennusvalvonnan käyttöönottolupa on saatu. Sitä ennen tehdään vielä erilaisia testauksia mm. lippusalon sähköistykseen ja nostotekniikkaan liit-tyen. Lippusalossa on automatiikka, joka voimakkaalla tuulella laskee suurlipun, jotta vältetään lippukankaan rikkoutuminen.

Kun viimeiset testit ja kokeilut on tehty, voidaan suurlippu nostaa pysyvästi salkoon. Li-punnostopäivä päätetään tulevien viikkojen aikana.

Suurlippu on osa Haminan Lippumaailmaa, jonka kehitystyötä jatketaan suunnitelmien mukaan. Tulevana kesänä Haminan kaupunki yhteistyössä Kehittyvä Hamina ry:n kanssa järjestää suursalon juurella Tankomarkkinat 25.5. osana Kesätuulella Haminassa -tapah-tumaa. Raatihuoneella nähdään kesällä 2019 Suomen lipun 100-vuotisjuhlanäyttely ja Lipputorniin avataan Pohjoismaiden ja Baltian maiden lippuja esittelevä näyttely.

Haminan Lippumaailmaan ei tänä vuonna tehdä uusia rakennusinvestointeja. Sen sijaan suurlipun rahoitukseen osallistuneiden maiden liput liehuvat tänäkin kesänä Haminassa.

  385 / 719  


Keskustele tästä Asiaton sisältö