Poliisi huolissaan kelkkailijoiden<br />
ajaessa taimikoiden päältä Lapissa

Poliisi huolissaan kelkkailijoiden
ajaessa taimikoiden päältä Lapissa

24.4.2021 0.00

Tulosta PDF

Moottorikelkkailijat ovat aiheuttaneet harmia Lapissa maanomistajille kelkkailemalla alueilla, joihin heillä ei ole ollut maanomistajien lupaa. Kelkkailu luvattomalla alueella voi aiheuttaa merkittäviä tuhoja muun muassa taimikoille.


Lapin poliisi muistuttaa, että virallisten kelkkareittien ulkopuolella tarvitaan aina maanomistajan tai moottorikelkkauran ylläpitäjän lupa.

Aja vain kelkkailuun
tarkoitetuilla reiteillä ja urilla

Moottorikelkalla saa ajaa virallisilla moottorikelkkailureiteillä sekä kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla, ellei kyse ole omasta maa-alueesta. Tarkista viralliset kelkkareitit kelkkareitit.fi -sivustolta ja hanki Metsähallituksen uralupa osoitteesta eraluvat.fi. Mahdollisuus on myös kelkkailla luvallisilla umpilumen kelkkailualueilla.
Moottorikelkkailureitillä on noudatettava tieliikennelain määräyksiä, reitillä on oikeanpuoleinen liikenne. Maastossa liikkuessa tulee välttää vahingon ja haitan aiheuttamista luonnolle, muulle ympäristölle, kiinteistöille ja luontaiselinkeinolle. Asutukselle ja muulle ympäristölle ei tule myöskään aiheuttaa tarpeetonta häiriötä.

Houkuttelevatko keväthanget
kelkkailemaan? Lue poliisin muut vinkit

Valmistaudu moottorikelkkailuun tutustumalla kelkkaasi sekä tarkista ennakkoon ajovarusteet ja viralliset reitit. Varaudu myös sään ja keliolosuhteiden muutoksiin ja jätä moottorikelkka parkkiin, jos olet nauttinut alkoholia.

Moottorikelkalla saa ajaa
15 vuotta täyttänyt henkilö

Moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti virallisella moottorikelkkareitillä, tietä ylitettäessä tai lain sallimissa erityisissä poikkeustilanteissa tiellä ajettaessa.

Henkilöitä voi kuljettaa
moottorikelkalla rajatusti

Moottorikelkalla saa kuljettaa henkilöitä vain rekisteriin merkityn määrän mukaisesti. Lasten kuljettamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alle 135 cm pitkän lapsen kuljettamiseen moottorikelkalla on käytettävä lapsen kuljettamiseen soveltuvaa istuinta tai lasten turvalaitetta. Pientä lasta ei ole sallittua kuljettaa kuljettajan ja ohjaustangon välissä.

Varusteet ovat olennainen osa moottorikelkkailun turvallisuutta

Moottorikelkan kuljettajan ja matkustajan on käytettävä tyypiltään hyväksyttyä ja asianmukaisesti kiinnitettyä kypärää. Umpinaisessa reessä matkustavan ei ole pakollista käyttää kypärää. Sen sijaan avonaisessa reessä tulee käyttää kypärää. Avonaisessa reessä ei tarvitse käyttää kypärää, mikäli ajonopeus on enintään 20 km/h ja tämä on osoitettu reen perään kiinnitetyllä asianmukaisella nopeuskilvellä.
Keliolosuhteet vaihtelevat erityisesti tunturialueilla. Kunnollinen ajopuku heijastimineen lisää turvallisuutta ja antaa suojaa tuulelta, pöllyävältä lumelta ja pakkaselta, samoin kuin ajolasit ja lämpimät hanskat.

Muista maltillinen vauhti kelkkaillessa

Turvaa suojattomalle kuljettajalle tuo ennakoiva, tilanteeseen sopiva ajonopeus, joka ehkäisee onnettomuuksia. Ajamista ja kelkan hallintaa kannattaa harjoitella ennen pidempää retkeä.
Moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa-alueella on enintään 60 km/h, jääpeitteisellä vesialueella enintään 80 km/h ja kelkkareitillä 60 km/h. Poikkeustapauksessa, kuten kelkkauran jatkuessa tien toisella puolella, voi tien ylittää. Tällöin suurin sallittu nopeus on 40 km/h, kuten myös tilanteissa, kun kelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetaan ihmisiä.

Rattijuopumussäännökset
koskevat myös kelkkailijaa

Rattijuopumuksen raja on 0.5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja on 1.2 promillea. Suositeltavaa on ajaa täysin selvinpäin.

Moottorikelkka on
rekisteröitävä ja vakuutettava

Moottorikelkka on rekisteröinnin lisäksi liikennevakuutettava ennen kelkkailemaan lähtöä. Rekisterikilvet on kiinnitettävä moottorikelkan sivuille näkyvään paikkaan.

Hätätilanteiden varalta kannattaa ladata puhelimeen 112 Suomi -mobiilisovellus

Kaukaa viisas opettelee tulkitsemaan karttaa ja osaa suunnistaa. Läheisille kannattaa ilmoittaa suunniteltu reitti, etapit ja arvioitu paluuaika.

Lapin poliisit toivovat turvallisia kelkkaretkiä.

  245 / 718  


Keskustele tästä Asiaton sisältö