Suomen matkailua markkinoidaan<br />
kuluttajille Yhdysvalloissa

Suomen matkailua markkinoidaan
kuluttajille Yhdysvalloissa

10.11.2020 0.00

Tulosta PDF

Business Finlandin ”Happiness from Finland” -projekti pilotoi suomalaisten kuluttajatuotebrändien sekä matkailuyritysten yhteistyötä USA:n markkinalla. Projektin tavoitteena on tukea Suomen maakuvaa sekä kasvattaa suomalaisten kuluttajatuotteiden ja matkakohteiden tunnettuutta USA:n markkinoilla.Pilottiprojektin tarkoituksena on myös tunnistaa synergioita kahden toimialan väillä. Suomen matkailun valtteja ovat suomalainen luonto, väljyys, elämykset ja slow-down-kulttuuri ja kuluttajaliiketoiminnan puolella suomalaisten yritysten uskallus törmäyttää toimialoja, kun ne luovat innovatiivisia ratkaisuja.

Suomi valittiin maaliskuussa 2020 kolmatta kertaa maailman onnellisimmaksi maaksi.*

”Happiness from Finland” -projektin kattoteemaksi valikoitui suomalainen onnellisuus, joka on entuudestaan tunnettua maailmalla. YK on valinnut Suomen tänä vuonna kolmatta kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi, mikä luo vahvan pohjan viestinnälle. Muita yhtymäkohtia projektissa mukana olevien yrityksien välillä toimialasta riippumatta löytyy kestävyyden, innovatiivisuuden, toimivuuden ja vahvan luontoyhteyden kautta.

”USA on iso maa, jossa markkinointiviestit helposti hukkuvat hälyyn. Jotta markkinalla saa kunnolla jalansijaa, olisi voitava panostaa isosti markkinointiin ja viestintään. Projektin tavoitteina on pilotoida uutta toimintamallia ja yhteisellä tekemisellä pyrkiä saamaan aikaan isompaa vaikuttavuutta, joka hyödyttää kaikkia mukana olevia yrityksiä ja toimijoita sekä tukee Suomen maakuvan rakentumista myös kaupallisella saralla. Tällä yhdellä projektilla emme luonnollisestikaan vielä ratkaise koko tunnettuusongelmaa mutta toiveena on, että projektin viestinnällisillä toimenpiteillä voimme tehdä täsmäiskuja valittuihin kohderyhmiin yritysryhmä- ja Team Finland -yhteistyönä”, kertoo Visit Finlandin Pohjois-Amerikan johtaja Heli Mende New Yorkin toimistosta.

Projekti toteutetaan yhteistyössä
matkailualan ja kuluttajabrändien kanssa


Projektiin valikoitui mukaan joukko vahvoja suomalaisia kuluttajabrändejä ja matkailuyrityksiä, joille USA on kohdemarkkina. Pilottiprojektissa on mukana yhteensä 11 yritystä, joista viisi on matkailualantoimijoita ja kuusi kuluttajatuotebrändejä. Matkailusta mukana ovat Visit Rovaniemi, Arctic Treehouse, Tallink Silja, Visit Saimaa ja Western Lakeland (Visit Jyväskylä ja Visit Lahti). Kuluttajaliiketoiminnan yrityksistä mukana ovat Secto Design, Reima, Acon, RePack, OddlyGood sekä Tom of Finland Organic Vodka.

Yrityksille projekti tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa näkyvyyttä ja jalansijaa USA:n markkinalla nojautumalla Suomen maakuvatyöhön, jota ulkoministeriö ja Business Finland Team Finlandina tekevät. Yhteiset viestikärjet sovittiin työpajoissa yhdessä partneriyritysten kanssa ja ne luovat yhtenäisen ja selkeän viestinnällisen kokonaisuuden isolla markkinalla. Projektin mediaviestinnästä USA:ssa vastaa amerikkalainen viestintätoimistokumppani, jolla on kokemusta niin matkailu- kuin kuluttajabrändien viestinnästä, myös Suomen osalta.

“Happiness from Finland” -projekti on syntynyt yhteistyössä Business Finlandin Visit Finland ja Consumer Business -toimintojen kanssa ja ulkoministeriön tuella. Projekti rakentuu mediaviestinnän, virtuaalitapahtumien ja vaikuttajayhteistyön ympärille. Ensimmäinen virtuaalitapahtuma USA:n medialle järjestetään syyskuussa.

* https://worldhappiness.report/ed/2020/

  308 / 653  


Keskustele tästä Asiaton sisältö