Uutuuttaan hohtavat liukutasot odottavat asiakkaita Helsinki-Vantaa lentoasemalla.
Uutuuttaan hohtavat liukutasot odottavat asiakkaita Helsinki-Vantaa lentoasemalla.

Liukutasot Helsinki-Vantaan
terminaalien välille

13.7.2022 0.00

Tulosta PDF

Helsinki-Vantaan lentoaseman T1–T2-yhdyskäytävä vahvistettiin etuajassa – vaativa urakka haastoi innovoimaan uusia työskentelytapoja.Kreate sai maaliskuussa päätökseen poikkeuksellisen haastavan infraurakan Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kokonaisuuteen kuului T1- ja T2-terminaaleja yhdistävän käytävän runkorakenteiden vahvistaminen sekä matkustajaliikenteelle suunniteltujen liukutasojen asennus. Työskenteleminen ahtaissa lattiakanaaleissa liiketilojen ja ihmisvirtojen keskellä innoitti pohja- ja betonirakentamisen ammattilaiset kehittämään ratkaisuja, jotka edesauttoivat projektin valmistumista kaksi kuukautta etuajassa.

Kreate toimi projektijohtourakoitsijana ja päätoteuttajana urakassa, jossa vahvistettiin Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalien T1 ja T2 välisen käytävän teräsbetonirunko ja tehtiin taloteknisten järjestelmien siirtotöitä. Rungon vahvistaminen oli edellytys yhdyskäytävään asennettaville liukutasoille.

– Teimme viime vuoden toukokuusta lähtien vahvistuksia porapaaluttamalla perustuksia, mantteloimalla olemassa olevia pilareita sekä rakentamalla uusia palkkeja ja pilareita. Lisäsimme esimerkiksi lattian alla oleviin teknisiin kanaviin vahvistavia teräsrakenteita kaikkiaan 50 tonnin verran, kertoo T1–T2-yhdyskäytävän vahvistamishankkeen työmaapäällikkönä toiminut Tapio Siirto Kreatelta.

Poikkeukselliset ratkaisut kirittivät rakentamista ja toivat kustannussäästöjä

Yhdyskäytävän kaikki rakenteelliset vahvistukset valmistuivat tammikuussa 2022.

– Purku- ja rakennustöiden onnistunut rytmittäminen kolmen kerroksen eri alueilla sekä kahden lohkon rakentaminen samanaikaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen mahdollistivat osaltaan urakan etenemisen suunniteltua ripeämmin ja kustannustehokkaammin, Siirto kertoo.

Kunnostetut sisätilat ja uudet liukutasot otettiin matkustajien käyttöön maaliskuun puolivälissä. Kokonaisuudessaan Kreaten urakka valmistui maaliskuun lopussa, kun pintarakennetyöt valmistuivat ja yhdyskäytävän ulkopuoli luovutettiin Finavia Oyj:lle kaksi kuukautta etuajassa.

– Kreaten kokemus ja osaaminen runko- ja betonitöistä on ollut korkealla tasolla. Lopputulos on merkittävä erityisesti matkustajien kannalta katsoen. Laajentuvalla lentoasemalla kävelymatkat pitenevät väkisinkin, joten liikkumisen sujuvuutta lisätään esimerkiksi liukutasoilla, toteaa Finavian tekniikasta, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Henri Hansson.

Urakan poikkeuksellisesta haastavuudesta kertoo myös se, että Kreate oli ainut toimija, jolla oli valmiuksia lähteä toteuttamaan yhdyskäytävän rungon remonttia Finavian edellyttämässä aikataulussa.

Uusia työtapoja ”surffilaudoista” vyöryttämällä valamiseen

Vahvistusurakka toteutettiin toiminnassa olevien liiketilojen alapuolella ympärivuorokautinen matkustajavirta huomioiden. Koska tavoitteena oli taata liiketilojen häiriötön toiminta, Kreate päätti ehdottaa vyöryttämällä valamista.

– Uuden toteutustavan myötä yläpuolella sijaitsevien liiketilojen rakenteita ei tarvinnut purkaa eikä rakentaminen vaikuttanut niiden toimintaan. Onnistuimme valamaan kantavat palkit ilman yläpuolisia valuaukkoja valamalla mansettien kautta ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin palkin pintaan, Siirto valottaa.

Haastavuutta teräsbetonirungon vahvistamiseen lisäsi myös työskenteleminen erittäin ahtaissa lattiakanaaleissa, joiden korkeus oli vain 95 senttimetriä.

– Rakensimme pyörälliset ”surffilaudat”, jotka helpottivat huomattavasti rakenteiden purkamista ja vahvistamista lattiakanaaleissa. Surffilaudoilla kymmenien metrien matkat sujuivat helpommin, eikä henkilöstön tarvinnut kontata työskennellessään, Siirto kuvailee.
Erityisissä olosuhteissa Kreaten ratkaisukeskeinen infraosaaminen korostui jälleen innoittaen näiden uusien työtapojen ja työskentelyolosuhteiden kehittämiseen.

– Surffilaudoilla sujuvoitimme työn tekemistä, mutta aikaa ja rahaa säästimme, kun meidän ei tarvinnut avata rakenteita palkkien valamista varten, Siirto tiivistää.

  623 / 1586  


Asiaton sisältö