Matkatoimistot tyrmistyneinä: Suosiiko<br />
valtio matkailusta vain ravintoloita?

Matkatoimistot tyrmistyneinä: Suosiiko
valtio matkailusta vain ravintoloita?

23.4.2020 14.29

Tulosta PDF

Matkatoimistoalalla on herättänyt suurta ihmetystä tieto, jonka mukaan työ- ja elinkeinoministeriö on esittämässä pelkästään ravintoloille enimmillään 150 miljoonan euron tukipakettia koronapandemian vuoksi menetetyistä tuloista.


Suomen matkailualan liitto (SMAL) on useaan kertaan tuonut hallitukselle esiin sen että, matkatoimistot ovat olleet mahdottomassa tilanteessa jo kuukausia ennen kuin korona-aallot iskivät muihin suomalaisyrityksiin. Matka-toimistojen toimintaedellytykset on valtion toimin lopetettu matkustuskieltojen myötä jo 14.3., eikä matkatoimis-toilla ole ollut sen jälkeen mahdollisuutta jatkaa toimintaansa takeaway- tai kotiinkuljetuspalveluiden kautta. Matka-toimistojen rahavirrat ovat tyrehtyneet täysin ja kassat tyhjentyneet lainvelvoittamien maksupalautusten myötä.

Kaikki viranomaistahot niin Suomessa kuin EU:n piirissä myöntävät matkailualan olevan koronakriisin suurin kärsijä. Suomen hallituksen tukipolitiikan myöntämisperiaatteissa tämä ei kuitenkaan näy.

Matkailutoimiala on jätetty yksin!

- Onnittelut ravintoloille tukipakettiesityksen johdosta, mutta emme näe, että ravintola-ala olisi tällä hetkellä ainakaan tukalammassa tilanteessa kuin matkatoimistot. Kun koronapandemian vuoksi tehtyjä rajoituksia puretaan, kotimaassa toteutuvien palvelujen tarjonta saadaan käyntiin suhteellisen nopeasti. Matkatoimistoilla sen sijaan kestää kuukausia – todennäköisesti vuosia – ennen kuin päästään normalisoimaan liiketoi-minta. Jos taloudellista tukea esitetään jaettavan toiminnan estymisen vuoksi ravintoloille, sitä pitää ehdot-tomasti myöntää myös matkatoimistoille, vaatii SMALin puheenjohtaja Anne-Marjut Väänänen.

Kansainvälisen matkailun käynnistyminen, niin ulkomailta Suomeen kuin Suomesta ulkomaille, tulee kestämään pit-kään. Sekä suomalaisten matkustaminen maamme rajojen ulkopuolelle että kansainvälisten matkustajien saapumi-nen Suomeen edellyttää Suomen rajojen avaamisen lisäksi myös matkustusrajoitusten purkamista ja rajojen avaa-mista lähtö- tai kohdemaassa.

Matkustuksen uusi tuleminen vaatii myös lento-, laiva- ja muiden yhteyksien käynnis-tymistä ja, mikä tärkeintä, sen että kansainvälinen matkailu koetaan jälleen turvalliseksi ja houkuttelevaksi.
SMALin piirissä turhautumista tilanteessa on lisännyt myös se, että järjestö on pyrkinyt kaikin keinoin saamaan mat-katoimistojen ahdinkoon tukea hallitukselta, ja ehdottanut jopa useiden muiden EU-maiden hyväksymää lainmuu-tosta, jolla osa matkatoimistojen akuuteista taloudellisista haasteista olisi saatu taklattua. Toistaiseksi minkäänlaista vastakaikua ei ole hallituksen suunnalta kuulunut. Pelkästään yhdelle toimialalle suunnatun tukipaketin esittäminen koetaankin matkatoimistoalalla kylmänä suihkuna alan yritysten niskaan.

- Hallituksen on nyt osoitettava, että sen puheet koronan järisyttävistä vaikutuksista matkailuyrityksiin eivät jää vain puheen asteelle. SMALin jäsenistölle viime viikolla tehdyn kyselyn perusteella matkatoimistojen tuen tarve vuoden 2020 loppuun saakka on noin 93 miljoonaa euroa. Jos taloudellista tukea ei nyt saada, vuoden loppuun mennessä 44 prosenttia suomalaisista matkatoimistoista arvelee joutuvansa selvitystilaan, tuskailee SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Suomalainen matkatoimistoala odottaa hallituksen pikaisia toimia suurelta osin pienistä ja keskisuurista perheyrityk-sistä koostuvan toimialan pelastamiseksi.

  934 / 1586  


Asiaton sisältö