Väitös: Miten kohtaamme vieraan?<br />
Anna myös matkailijalle tilaa

Väitös: Miten kohtaamme vieraan?
Anna myös matkailijalle tilaa

6.8.2022 11.07

Tulosta PDF

Arkisto - Kansainvälisen liikkuvuuden kasvun myötä meidät on haastettu pohtimaan, miten kohtaamme vieraan ihmisen. Vieraanvaraisuus, vastuullisuus ja yhdessä tekeminen edellyttävät valmiutta muuttaa ja keskeyttää omia tapoja ajatella, toimia ja olla.

Vieraanvaraisuudessa on kyse tilan tekemisestä toiselle, ilmenee YTM Emily Höckertin (Lapin Yliopist) matkailututkimuksen väitöstyöstä.

Kysymys vieraanvaraisuudesta ja vieraan kohtaamisesta on yhtä vanha kuin ihmisyys. Vieraanvaraisuus ja vastuu vierasta kohtaan ovat nousseet ajankohtaisiksi pohdinnan aiheiksi pakolaiskriisin kasvaessa.

Emily Höckert tarkastelee väitöstyössään vieraanvaraisuuden etiikkaa ja vastuullisia kohtaamisia matkailun kehittämistyön maailmoissa. Peruskysymykset etiikasta ja vastuullisuudesta ovat samanlaisia kaikissa ihmisten välisissä kohtaamisissa tilanteesta ja paikasta riippumatta. Ajatus vieraanvaraisuudesta kehottaa pohtimaan, miten suhtaudumme toisiin ja myös itseemme:

– Kansainvälisen matkailun ja maahanmuuton risteyskohdassa olisi tärkeää pysähtyä miettimään, minkälaista avoimuutta odotamme muilta ja miten teemme itse tilaa toiselle, Höckert ehdottaa.


Matkailukehitystä ja kolonialismin kaikuja Nicaraguan kahviylängöillä

Emily Höckert on tutkimuksessaan kulkenut matkailijoiden, tutkijoiden ja kehitystyöntekijöiden jalanjäljillä Nicaraguan kahviylängöillä. Tutkimus keskittyy vieraiden ja paikallisten välisiin kohtaamisiin, joissa tavoitteena on tukea kahvikylien mahdollisuuksia hyötyä Nicaraguan kasvavasta matkailusektorista. Tämän tyyppinen matkailukehitys nähdään usein erityisen kestävänä ja vastuullisena matkailukehityksen muotona, sillä se perustuu paikallisten aktiiviseen osallistumiseen.

– Tutkimukseni edetessä huomasin, miten vieraiden vahva halu auttaa ja kehittää saattoivat lähes hiljentää autettavan. Toisaalta se tapa, jolla vieraat odottivat paikallisilta ehdotonta vieraanvaraisuutta, toi mieleen epämukavan kaiun kolonialistisesta ajatusmaailmasta, Höckert kertoo.

Höckertin mukaan avoimuus ja tilan tekeminen toiselle eivät voi olla yksin kenenkään vastuulla. Ajatus vieraanvaraisuuden etiikasta kannustaa sekoittamaan rooleja vieraan ja paikallisen, auttajan ja autettavan välillä sekä jättämään oven auki ennakoimattomille ja yllättäville asioille.

  14 / 1387  


Asiaton sisältö