Kreuzbergissa vuokrat ovat nousseet trendikkyyden myötä ja korkeakattoisesta asunnosta joutuu maksamaan jo kohtuullista hintaa.
Kreuzbergissa vuokrat ovat nousseet trendikkyyden myötä ja korkeakattoisesta asunnosta joutuu maksamaan jo kohtuullista hintaa.

Pieniä kaupunkeja suuremman
sisällä -  BERLIINI

23.1.2024 6.00

Tulosta PDF

Berliinissä kannattaa nähtävyyksien lisäksi tutustua kokonaisiin kaupunginosiin, jotka ovat kuin omia pieniä kaupunkejaan.


Teksti ja kuvat: JANNE RIIKONEN


Kreuzberg

Vielä muutama vuosikymmen sitten Kreuzberg kuului Berliinin köyhim­piin asuinalueisiin, jossa opiskelijat, maahanmuuttajat, taiteilijat, punk­karit ja muut alakulttuurien edusta­jat asuivat.
Nyt alue on siisti, hyvinvoiva ja yk­si Berliinin trendikkäimmistä kau­punginosista. Alueella on kaupun­gin upeimpia asuintaloja ja vuokrat ovat yleiseen tasoon nähden melko korkeat.
Urbaani kulttuuri, kuten graffitit elävät vahvasti Berliinissä ja Kreuz­bergiä voidaan edelleen tässä mie­lessä pitää kulttuurien kohtauspaik­kana. Iltaisin kaupunginosan kadut täyttyvät nuorisosta, kun ravintolat ja baarit avaavat ovensa. Täältä jokai­nen löytää varmasti mieleisensä pai­kan, jossa nauttia saksalaisista oluis­ta edullisesti.
Yksi mielenkiintoisimmista illan­viettopaikoista on Kjosk-baari. Sen pihalla seisoo baarina toimiva van­ha kaksikerrosbussi, jonka ulkopuo­lella on sohvia nuotioiden ympärillä. Vieressä kohoavat katutaiteilijoiden eläinkuvin maalaamat talojen seinät ja tunnelma on uniikki, hivenen sur­realistinen.
Kun istuskelin paikallisen asuk­kaan, Christianin, kanssa suurten graffitimaalausten edessä Spree-joen varrella, kerroin majoittuvani Wed­dingissä.
- En ole koskaan ollut Weddingissä, minkälaista siellä on?, Christian kysyi.

Wedding

Saksassa on Euroopan suurin turkki­lainen, arviolta noin neljän miljoo­nan henkilön yhteisö. Heistä suuri osa asuu Berliinissä, mikä näkyy ka­tukuvassa. Weddingin turkkilaisella torilla ei ole matkailijoita ja saksalai­siakin vain muutama.
Torilta voi saada kolme ananasta tai kymmenen kiloa kesäkurpitsaa eurol­la. Kannattaa myös maistella herkul­lisia leipiä, joiden täytteinä on juus­toa ja pinaattia. Meno on välillä kuin Turkin basaareissa.
Edullisesta vuokratasosta johtu­en Wedding on köyhien, työttömi­en, maahanmuuttajien ja opiskeli­joiden suosiossa. Jopa kolmannes alueen asukkaista on maahanmuut­tajia. Siitä huolimatta, että Wedding kuuluu keskustan hallinto-alueeseen, vuokrat ovat alhaiset.
Rakennukset ovat berliiniläiseen tyyliin vanhoja, mutta kauniita ja niissä on korkeat huoneet. Lähiö kuhisee arkipäivän elämää, eivätkä paikalliset eksy tänne. Weddingissä saa erilaisen, mutta todellisen kuvan suurkaupungin elämästä.

Friedrichshain

Kaupunginosa Mittestä itään on tren­dikäs ja viihtyisä vapaa-ajanvietto- ja asuinalue, jonka arkkitehtuuri on kaunista ja eriväriset talot sulautuvat yhteen. Alue on täynnä pieniä pu­tiikkeja, kirpputoreja, antikvariaatte­ja, designia, kahviloita ja ravintoloi­ta, jotka tekevät siitä eloisan ja nuo­rekkaan. Täällä voi tehdä löytöjä hy­vään hintaan.
Berliinin muurin murruttua vuon­na 1989 Friedrichshain pursusi hal­poja vuokra-asuntoja houkutellen nuoria seudulle. Tyhjät asunnot hou­kuttelivat myös talonvaltausliikettä, ja Friedrichshainista tuli pienimuo­toinen aktivismin keskittymä Berlii­nissä. Vaihtoehtoinen elämäntyyli ja alakulttuurit ovat jääneet pysyvästi alueen kaduille. Kasvis- ja luomura­vintoloita on paljon ja punkkarit ker­jäävät rahaa päivän pulloaan varten puistojen reunoilla. Kaikki ovat so­puisasti yhdessä kaupunginosan lep­poisassa tunnelmassa.
East Side Gallery on reilun kilomet­rin mittainen, edelleen pystyssä oleva pätkä Berliinin muuria, johon niin matkailijat kuin paikallisetkin ovat raaputtaneet nimimerkkinsä vuosi­kymmenten ajan. Muurin osasta tuli vapauden symboli, kun taiteilijat ym­päri maailmaa tulivat tekemään maa­lauksensa yhdistyneen Berliinin kun­niaksi muurin murtumisen jälkeen vuonna 1990. Vuonna 2009 muuri restauroitiin ja alkuperäiset taiteilijat maalasivat teoksensa uudelleen, min­kä jälkeen taideteokset ovat säilyneet lähes koskemattomina.

  169 / 1548  


Asiaton sisältöWeddingin turkkilaisilla toreilla kauppa käy, kun myyjät huutavat kilpaa tuotteiden hintoja, tietysti turkiksi.
Vaihtoehtoasukkaan joutotavarasta rakentama pieni asunto keskellä Friedrichshainin puhtaita katuja.
Kreuzberg on nykyään yksi Berliinin kulttuurin keskuksia, ja alakulttuurit ja graffitit näkyvät kaduilla.