Valtakunnalliset kotiseutupäivät<br />
syksyllä Rovaniemellä

Valtakunnalliset kotiseutupäivät
syksyllä Rovaniemellä

10.9.2022 0.00

Tulosta PDF

Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään 9.–11. syyskuuta 2022 Rovaniemellä. Tapahtuma jatkuu perjantaista sunnuntaihin, jolloin koko kaupunki juhlii juuriaan, kulttuuriaan, historiaansa ja asukkaitaan. Viikonlopun tunnelmaa värittää sekin, että Kotiseutupäiviä vietetään osana tapahtumien täyteistä Rovaniemi-viikkoa Sadonkorjuumarkkinoineen ja Sahanperän Savottoineen.


Valtakunnalliset kotiseutupäivät on maamme suurin kotiseututapahtuma, joka on järjestetty joka vuosi aina vuodesta 1949 lähtien. Rovaniemellä päivien teemaksi on valittu juuret ja kotiseutuidentiteetti.

Tapahtuman slogan “Mistä sie olet pois?” on sananmukainen käännös saamen kielestä
“Gos don leat eret?”.


Kotiseutupäivien tapahtumia järjestetään sekä Rovaniemen keskustassa että ympäröivissä kylissä. Ohjelmassa on asiantuntijaseminaareja, ajankohtaisia keskustelukammareita, konsertteja, folklorefestivaalia, kiinnostavia retkiä paikallisten persoonallisuuksien opastamina sekä gaalailtaa huippuesiintyjineen. Kaikki ne avaavat Rovaniemen identiteettiä pintaa syvemmältä.
Rovaniemen kotiseutupäivien suojelija,

Arktisen keskuksen johtaja Johanna Ikävalko on erityisen iloinen saadessaan toivottaa kotiseutupäivien vieraat Rovaniemelle. Hän näkee tapahtuman ennen kaikkea mahdollisuutena kaupungille tulla nähdyksi uudessa valossa ja sen kotiseutukulttuurin ja -perinteiden monimuotoisuudessaan.

- Toivon – ja uskonkin – että Rovaniemi tulee tapahtuman kautta vahvistamaan ja monipuolistamaan kansallista profiiliaan. Tälle on todellinen tarve, Ikävalko uskoo.

Tapahtuman teemaa ”Mistä sie olet pois?” Ikävalko pitää viehättävänä kysymyksenä, joka laittaa vastaajan pakostakin pohtimaan omia juuriaan, peilaamaan identiteettiään ympäröivien ihmisten identiteettiin sekä kasvuympäristönsä vaikutusta itseen. Vieras voi pysähtyä hetkeksi miettimään ”Mistä minä oikeastaan tulen” ja erityisesti ”Mitä toin Rovaniemelle tullessani?”.

Lisätietoja ohjelmatietoihin, retkiin ja muihin tapahtumiin osoitteessa: www.rovaniemi.fi/kotiseutupaivat

FAKTAA
Valtakunnalliset kotiseutupäivät
  • Maamme suurin kotiseututapahtuma
  • Järjestetty vuodesta 1949 lähtien joka vuosi
  • Rovaniemellä järjestetty yhden kerran aiemmin, vuonna 1961
  • Osallistujina satoja kotiseututoiminnalle omistautuneita henkilöitä eri puolilta Suomea, erityisesti kotiseututyötä kunnissa, kotiseutuyhdistyksissä, maakuntaliitossa ja muissa järjestöissä tekeviä henkilöitä.
  • Yleisötilaisuudet vetävät tuhansia lähialueen asukkaita.

Suomen kotiseu­tu­liitto
  • Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö sekä Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö.
  • Paikallisuuden puolestapuhuja, kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön asiantuntija ja kehittäjä.
  • Noin 850 yhteisöjäsentä: yli 730 paikallisyhdistystä, 101 kuntaa, maakuntien liitot, 14 muuta kotiseututyön aluejärjestöä sekä 12 valtakunnallista järjestöä. Lisäksi yli 220 henkilöjäsentä.

Jäsenkentässä toimii yli 150 000 kulttuuritietoista ja aktiivista kansalaista.
https://kotiseutuliitto.fi/

  604 / 1586  


Asiaton sisältö