Eläinmatkailulla suuri taloudellinen<br />
merkitys koko Lapin matkailulle

Eläinmatkailulla suuri taloudellinen
merkitys koko Lapin matkailulle

13.6.2020 15.16

Tulosta PDF

Eläimet ovat useille kansainvälisille matkailijoille eräs tärkeimmistä syistä matkustaa Lappiin. Lisäksi eläinmatkailu tuottaa vuositalolla yli 15 miljoonaa euroa välitöntä matkailutuloa ja työllistää erityisesti sesonkiaikoina.Tulokset perustuvat Lapin yliopiston / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin juuri julkaistuihin selvityksiin.

Eläinaktiviteetit ovat maisemien ja luonnonilmiöiden ohella yksi kansainvälisten matkailijoiden tärkeimmistä syistä matkustaa Lappiin. Suurten safaritalojen ja matkanjärjestäjien tarjonnassa eläimiin liittyvät matkailutuotteet ovat tärkeässä osassa. Samalla matkailijat ovat kuitenkin huolissaan eläinten kohteluun liittyvistä ongelmista, joita on ilmennyt matkailualalla eri puolilla maailmaa. Matkailijat eivät salli eläinten huonoa kohtelua missään olosuhteissa, ja he haluavat saada tietoa eläinten hyvinvoinnista erityisesti paikallista toimijoilta - matkailuyritysten henkilökunnalta ja paikallisyritysten sosiaalisen median kanavista.

Lapissa on noin 160 eläinmatkailupalveluita tarjoavaa yritystä, ja ne tuottavat vuositasolla yhteensä yli 15 miljoonaa euroa välitöntä matkailutuloa. Jos huomioidaan myös välilliset vaikutukset, niin eläinten tuottama matkailutulo on selvästi suurempi. Eläinmatkailuyritykset ovat pääasiassa kokopäiväisesti 1-2 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Koska ne työllistävät runsaasti sesonkityöntekijöitä, todellinen työllisyysvaikutus on huomattavasti suurempi.

Selvitykset tehtiin ”Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa” –hankkeessa ja niiden toteuttamisesta vastasi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), Lapin yliopisto. Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa –tiedonvälityshankkeen (Lapin ELY-keskus/Maaseuturahasto) tavoitteena on tukea eläinten (rekikoira, poro ja hevonen) hyvinvoinnin toteutumista matkailupalveluiden tuottamisessa sekä lisätä matkailuyrittäjien mahdollisuuksia hyödyntää eläinten hyvinvointia yritystoiminnan tukena. Hankkeen toteuttavat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto) sekä Lapin AMKin Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala vuosina 2016-2018.

  476 / 874  


Asiaton sisältö