Helsinki-Vantaan, Kuopion ja <br />
Kuusamon lentoasemilla<br />
kesällä isot remontit

Helsinki-Vantaan, Kuopion ja 
Kuusamon lentoasemilla
kesällä isot remontit

2.7.2023 0.00

Tulosta PDF

Lentoasemayhtiö Finavia investoi tänä vuonna Helsinki-Vantaan, Kuopion ja Kuusamon lentoasemien kiitoteiden peruskorjauksiin yli 15 miljoonaa euroa. Osa rahasta käytetään vesiensuojeluun ja energiatehokkuuteen. Käynnissä on myös kestävän kehityksen hankkeita useilla lentoasemilla. Yhteensä ympäristöinvestoinnit nousevat lähes 10 miljoonaan euroon.

‒Kiitoteiden peruskorjaushankkeissa tavoitteemme on parantaa lentoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä edistää vesiensuojelua ja säästää sähköä. Vesiensuojelu on tärkeää, sillä kiitoteiltä valuvien hulevesien ohjauksen parantamisella voidaan huolehtia lentokenttien lähialueiden ojien ja purojen pieneliöstöstä, sanoo johtaja Henri Hansson Finaviasta.

Finavian infrastruktuuri-investoinnit vuonna 2023 ovat yhteensä yli 15 miljoonaa euroa, josta noin neljä miljoonaa euroa kohdistuu ympäristötyöhön. Kiitoteiden perusparannustöitä tehdään Helsinki-Vantaalla sekä Kuopion ja Kuusamon lentoasemilla.

Infrastruktuuri-investointien lisäksi Finavia käyttää yli viisi miljoonaa euroa kestävän kehityksen hankkeisiin Helsinki-Vantaan, Turun ja Porin lentoasemilla.

Helsinki-Vantaan kiitotien peruskorjaus vaikuttaa touko-elokuussa laskeutumissuuntiin

Helsinki-Vantaalla peruskorjataan kiitotie 2:n (15/33) eli niin sanotun poikittaiskiitotien pohjoispääty. Työt alkavat toukokuussa ja ne päättyvät syyskuun alkuun mennessä.

Remontti vaikuttaa Helsinki-Vantaan laskeutumissuuntiin, sillä kiitotie 2:lle ei korjaustöiden aikana voi laskeutua. Touko-elokuussa laskeutumiset Nurmijärven suunnasta vähenevät ja samalla lisääntyvät Koillis-Vantaan ja Keravan suunnasta. Potkurikoneet tekevät normaalisti lentoonlähtöjä kiitotie 2:lta Tikkurilan suuntaan.

Rinnakkaiset kiitotiet 1 ja 3 ovat käytössä normaalisti, eikä remontti näin ollen vaikuta matkustaja- tai lentoliikenteeseen.
Hulevesiviemäristön parantamisen lisäksi Finavia uusii kiitotien alla olevia sähköjärjestelmiä sekä kiitotien pinnoitetta. Investoinnin suuruus on tänä vuonna yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa.

Remontti jatkuu kesällä 2024, jolloin peruskorjataan kiitotien eteläpääty ja uusitaan navigaatio- ja lennonvarmistuslaitteita.

Kuopion lentoaseman kiitotien perusparannustöillä
ei vaikutuksia lentoihin

Kuopion lentoasemalla Finavia peruskorjaa hulevesiviemäröintiä, rullaustiet E ja F sekä jatkaa viime vuonna alkaneita sähköverkon uusimistöitä. Kuopion lentoasemalle Finavia investoi tänä vuonna viisi miljoonaa euroa.

Työt alkavat toukokuussa ja valmistuvat syyskuun alkuun mennessä. Lentoasema on avoinna ja liikennöinti on mahdollista koko ajan. Remontilla ei ole vaikutuksia lentoliikenteeseen.

Kuopion lentoaseman kiitotien perusparannustyöt valmistuvat syksyllä 2024.

Kuusamon lentoaseman l
entoliikenteessä tauko 17.7.-15.8.

Kuusamon lentoasemalla Finavia uusii kiitotien valaistusjärjestelmän ja asematason pinnoitteen. Nykyiset valaisimet korvataan LED-valaisimilla, mikä vähentää sähkön kulutusta. Investointi maksaa 2,5 miljoonaa euroa.

Kiitotien ja asematason peruskorjaustöiden vuoksi Kuusamon lentoaseman lennoissa on neljän viikon mittainen tauko, sillä kiitotietä ei töiden aikana voi käyttää. Lentotauko alkaa 17. heinäkuuta ja se kestää 15. elokuuta asti.

Lentotauon jälkeen, 16. elokuuta 2023 alkaen Kuusamon lentoasema on jälleen avoinna normaalisti. Uusittu infrastruktuuri palvelee syksyn ja tulevan joulusesongin lentoliikennettä entistä sujuvammin.

Helsinki-Vantaan, Turun ja Porin lentoasemien kestävän kehityksen hankkeiden arvo viisi miljoonaa euroa

Finavialla on eri puolilla Suomea käynnissä useita kestävän kehityksen hankkeita noin viiden miljoonan euron edestä.
ääpaino on vesiensuojelun edistämisessä Helsinki-Vantaan, Turun ja Porin lentoasemilla, minkä lisäksi kaikilla lentoasemilla tehdään töitä hiilipäästöjen vähentämiseksi.

‒Uusi vastuullisuusohjelmamme ohjaa investointipäätöksiämme ja toimintaamme kohti kestävää lentomatkailua. Hiilipäästöjen vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat meille tärkeitä, minkä huomioimme myös tämän kesän peruskorjauksissa, Henri Hansson sanoo.
Finavian kestävän kehityksen
hankkeet 2023
Helsinki-Vantaan lentoasema Finavia ottaa tänä vuonna käyttöön maanalaisen kosteikon, joka parantaa lähipurojen ja ojien kalojen ja pieneliöiden olosuhteita. Hanke on laatuaan ensimmäinen Pohjoismaissa. Investointi: 2 milj. e.
Turun lentoasema Finavia viimeistelee lentokoneiden jäänestoaineiden keräysjärjestelmän. Investointi: 0,9 milj. e.
Finavia osallistuu lentokentän lähellä sijaitsevan Natura-alueen vesitaseen ja luontoarvojen ennallistamiseen. Investointi: 0,5 milj. e.
Helsinki-Vantaan ja Porin lentoasemat Finavia uudistaa polttoaineen ja liukkaudentorjunta-aineiden varastoinnin. Investoinnit: 0,3 milj. e.
Kaikki lentoasemat Omasta toiminnastaan aiheutuvia hiilipäästöjä Finavia on vähentänyt vuodesta 2008 alkaen, jolloin yhtiö julkaisi ilmasto-ohjelmansa. Finavia panostaa uusiutuviin polttoaineisiin merkittävästi vuosittain. Tänä vuonna Finavia investoi sähköajoneuvoihin ja ympäristövaikutusten pienentämiseen liittyviin koneisiin. Investointi: 1,3 milj. e.
  164 / 874  


Asiaton sisältö