Golfia pelataan kahdessa maassa samanaikaisesti,

 
Golfia pelataan kahdessa maassa samanaikaisesti,

 

TORNIO-HAAPARANTA
kehittää rajatonta matkailu

7.9.2021 0.00

Tulosta PDF

Haparanda-Tornio on maailman pohjoisin kaksoiskaupunki, jossa raja-yhteistyötä on tehty jo vuosikymmeniä. Kaupunkien keskustat ovat kasvaneet yhteen, kuten elinkeinoelämä ja arkikin.


Alue on tunnettu muun muassa maailman pohjoisimmasta IKEAsta, kahden maan alueella sijaitsevasta golf-kentästä ja molemmin puolin Torniojokea sijaitsevista Kukkolan kalastuskylistä ja kalaisista koskista.

Täällä valtion raja ylitettiin ennen korona-aikaa noin 14miljoonaa kertaa vuodessa, joka tarkoittaa noin 38000 rajaylitystä päivässä.Tilanne korona-aikana on hyvin erilainen ja tämän on saanut tuntea kaupunkien yhteinen Two Countries –One destination matkailuhanke, joka on toiminut hyvin erikoislaatuisissa olosuhteissa rajan ollessa suurimman osaa ajasta kiinni.

Hankkeen kautta luodaan Haparanda-Torniosta yhtenäinen ja kansainvälisesti kiinnostava matkailukohde. Hankkeen myötä matkailun kehittämiselle muodostuu toimintamalli, ja kohteelle yhteinen kohdeprofiili. Haparanda-Tornio -yhdessä vahvempi.

Talven ja kevään aikana hankkeessa on käyty vilkasta keskustelua kohteen toimintamallista hankkeen jälkeen.Asian tiimoilta on järjestetty niin kaupunkien virkamiehille kuin yrittäjille työpajat, joissa toiveita ja tarpeita on kartoitettu.

“Työpajojen tulokset yhteenvedettynä voidaan todeta, että tahtotila yhdessä toimimiseen on vahva. Asianomaiset ilmaisevat sen, että yhdessä olemme vahvempia, yhteistyötä kuntien ja maiden eri matkailun alueorganisaatioiden välillä tulee vahvistaa edelleen,” kertoo hankkeen markkinointipäällikkö Noora Barria.

“Olemme myös tehneet benchmarking -tutkimuksen Euroopan kaksoiskaupungeista. Tutkimusta varten vahvistimme tiimiämme Oili Ruokamolla, joka etsii ja kontaktoi, sekä tutkii kaksoiskaupunkeja ja niiden tapaa organisoitua ja tehdä yhteistyötä”, Barria jatkaa.

Matkailualueen kehittämisen veturina kaksoiskaupunkeja Euroopan alueelta löytyy lähes 50. Niistä 23 valikoitui tutkimukseen mukaan, joista 18 tutkittiin tarkemmin. Neljän toiminta on avattu tarkemmin tutkimuksessa tehtyyn raporttiin.

“Hyvänä esimerkkinä voisi nostaa esiin Braunau-Simbachin, joka on Saksan ja Itävallan raja-alueelle luonut alueellisen organisaation. Sen omistajuus jakautuu tasapuolisesti näiden kahden kaupungin välillä. Omistajuus jakautuu edelleen kaupungin ja eri yhdistysten sekä yritysten välillä."

"Organisaatiolla on hallitus ja sitä tukeva elin, jossa on mukana 17 alueen pääyritystä. Hallituksen puheenjohtajuus vaihtelee kunnanjohtajien välillä. He ovat saaneet rajat ylittävän yhteistyön toimimaan hyvin. Monessatwin-city kohteessa matkailua operoidaan yhdistystoimintana ja useimmissa toimintaa on kehitetty mm. Interreg -hankkeiden kautta”, kertoo Oili Ruokamo.

Tornion ja Haaparannan yhteinen matkailuhanke on myös Interreg –hanke, jonka merkitys on nimenomaan yhdistää ja vahvistaa rajat ylittävää toimintaa.

“Rajat ylittävän toiminnan kehittämisen tulee olla pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja jatkuvaa, yhteisen toimintamallin luominen vie yleensä paljon aikaa ja vaatii avointa vuorovaikutusta”, Ruokamo täydentää.

  373 / 874  


Asiaton sisältöVictoriantori Suomen ja Ruotsin rajalla.