Lapin matkailussa toimivat päätöksiä NYT!
Lapin matkailussa toimivat päätöksiä NYT!

Lapin matkailu vaatii tekoja
NYT eikä 15. päivä

31.10.2020 11.00

Tulosta PDF

Lapin Matkailuparlamentti kokosi ison joukon lappilaisia matkailutoimijoita Muonioon sekä etäyhteyksien päähän käsittelemään matkailun selviytymistä koronakriisistä. Lapin Matkailuparlamentin yhteinen julkilausuma kertoo suurestä hädästä.


Lapin Matkailuparlamentti vaatii eduskuntaa ja hallitusta mahdollistamaan matkailun Suomeen NYT!

Lapissa vaaditaan, että useisiin muihinkin perusoikeuksiin kuin terveyteen olennaisesti vaikuttava lainvalmistelun vastuu siirretään elinkeinoministeriöön yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön valtiovarainministeriön kanssa.

Lainvalmistelu edellyttää uusien perusoikeuksiin kajoavien säännösten yhteiskunnallisten vaikutusten kokonaisvaltaisempaa ja oikeasuhtaisempaa arviointia, kuin mitä lainvalmistelussa on tähän mennessä tehty. Viivyttely ja lainvalmistelun ”yksisilmäisyys” ovat jo aiheuttanut suoranaista vahinkoa ja useiden perusoikeuksien rajoittamisen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat jääneet kokonaisuudessaan selvittämättä ja arvioimatta (esim. elinkeinonharjoittamisen vapaus, oikeus työhön, liikkumisvapaus).

Hallituksen periaatepäätöksessä ja valtiovallan ohjeistuksissa olevat perusteettomat karanteenivaatimukset on poistettava välittömästi

  445 / 874  


Asiaton sisältö