Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi. Kuva: Lapin liitto
Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi. Kuva: Lapin liitto

Lapissa ei hyväksytä
metsästyksen rajoituksia

10.8.2023 13.28

Tulosta PDF

Sodankylän kunnanhallitus on tänään päättänyt valittaa Lapin aluehallintoviraston päätöksestä rajoittaa metsästystä viideksi vuodeksi Urho Kekkosen kansallispuistossa matkailukeskusten lähialueilla.


Samalla Sodankylä on nostanut laajemmin esiin valtion toimenpiteitä, joiden se katsoo heikentäneen Lapin asukkaiden oikeudellista asemaa sekä ikiaikaisia nautintaoikeuksia. Lapin maakuntajohtajan mukaan verotuksen ja lainsäädännön keinoin Lapin elinvoimasta valtaosa siirretään valtion kassaan ja suurten yritysten pääkonttorin sijaintipaikalle pääkaupunkiseudulle.

Lapin elinvoimasta
valtaosa siirretään
valtion kassaan
verotuksen ja
lainsäädännön
keinoin

Vain osa Lapista kerätyistä varoista palautetaan maakuntaan esimerkiksi kuntien valtionosuuksina tai infrainvestointeina. Yleinen käsitys etelän varoin elätetystä Lapista on harhakuvaa.

Maakuntajohtaja Mika Riipi pitää Sodankylän tekemää keskustelunavausta erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena.
”Lappi on luonnonvaroiltaan ylivoimaisesti Suomen rikkaimpana maakuntana aina kamppaillut oikeuksistaan hyötyä luonnonrikkauksistaan ja nyt on selvästi tullut aika, jolloin lappilaisten oikeudet on nostettava vahvemmin esiin”, sanoo Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.

Lapin luonnonvaroista tulosta tekevät suuret yritykset maksavat yhteisöveronsa pääkonttorin sijaintipaikan perusteella pääkaupunkiseudulle

Valtion metsätaloudesta Lappiin jäävä hyöty rajoittuu koko ajan pieneneviin työllisyysvaikutuksiin ja kuntia epäoikeidenmukaisesti kohtelevan yhteisöveron metsäerän pieniin osuuksiin. Kaivosten veropohjasta vain murto-osa jää kuntaan, eikä mahdollinen uusi kaivosvero 60 prosentin kuntaosuudella muuta olennaisesti tilannetta. Valtion maille rakennettu tuulivoima tuottaa toki kunnalle kiinteistöverotuloa, mutta vuokra- tai maanjalostustulot valuvat Tikkurilaan.

Jokivartiset asukkaat joutuvat käräjöimään oikeudestaan kalastaa lohta. Lapin valtion maille myydään vuosittain mittava määrä ulkopaikkakuntalaisille metsästyslupia, jotka tuloutuvat kaikki Vantaalle. Lapin luonnonvaroista tulosta tekevät suuret yritykset maksavat yhteisöveronsa pääkonttorin sijaintipaikan perusteella pääkaupunkiseudulle. Valjastetun Kemijoen vesivoiman ylivoimaisesti suurimmat rahalliset hyötyjät ovat Helsingissä.

Vain osa Lapista saadusta
tulosta palautetaan
maakuntaan valtionosuuksina
tai infrainvestointeina


”Yllä olevaa listaa voisi jatkaa paljon pidemmälle. Olennaista on ymmärtää, että verotuksen ja lainsäädännön keinoin Lapin elinvoimasta valtaosa siirretään valtion kassaan ja vain osa siitä palautetaan maakuntaan esimerkiksi kuntien valtionosuuksina tai infrainvestointeina. Samaan aikaan yleinen käsitys päättäjillä Helsingissä on, että Lappia ja sen kuntia elätetään etelän varoin. Tuo lappilaisten oikeuksia polkeva käsitys on pelkkää harhakuvaa ja se pitäisi nyt lopullisesti pystyä murtamaan” toteaa maakuntajohtaja Mika Riipi.

Teema nousi vahvasti esiin viime syksyn maakuntajohtajan kierroksella eri puolilla Lappia. Sodankylän päätös nostaa asia konkreettisesti esiin lappilaisten oikeuksien puolustamisen kautta on hyvä julkinen keskustelunavaus. Lapin liitto tulee kuluvana vuonna osaltaan tukemaan keskustelua ja taustoittamaan koko Lapille elintärkeää yhteistä edunajamisteemaa.
  154 / 874  


Asiaton sisältö