Lapissa vaaditaan Yleltä
maakuntien musiikkia

30.8.2021 0.00

Tulosta PDF

Lapin liitto ja Lapin kuntajohtajaverkosto vaativat Yleisradiota (Yle) huomioimaan nykyistä paremmin maakuntien musiikkitarjonnan ohjelmasisällöissään.


Aluetoimituksia Suomessa on 25 paikkakunnalla. Ylen musiikkivalinnat tehdään tällä hetkellä keskusjohtoisesti Helsingissä, eikä maakuntaradioiden toimittajilla ole asiassa päätösvaltaa. Tässä tilanteessa maakuntien musiikkitarjonta ei pääse riittävästi esille. Tuloksena on yksipuolinen, valtavirtaa edustava musiikkiohjelmisto, joka ei tuo esille koko maan rikasta ja monipuolista musiikkikulttuuria.

Myös muusikoiden saamat korvaukset jakautuvat pienelle joukolle.
Lapin musiikkiväki on jo aiemmin tuonut mediassa julki huolensa tilanteesta. Asia on ollut esillä muun muassa Kaltio-lehdessä sekä viime aikoina paikallislehti Uudessa Rovaniemessä (6.4.2021 ja 14.4.2021) ja Lapin kansassa (16.4.2021 ja 23.4.2021).

Vastineessaan yleisönosastokirjoituksiin (UR 14.4.) Ylen radiopäällikkö avasi musiikkivalintojen tekemistä. Hänen mukaansa Yleisradion musiikkivalinnat tekee soittolistaraati, johon osallistuu musiikin parissa työskenteleviä ihmisiä eri puolelta Yleä. Valinnat tehdään sokkona, eikä paikkakuntia arvoteta valinnassa, mutta kotimaisuus on tärkeä arvo. Musiikista ei tehdä laadullista arviota, vaan valintoja ohjaa ”sopivuus Radio Suomen kokonaisuuteen”.
Yle-lain mukaan (3 luku, 7§, kohta 5) julkisen palvelun tulee erityisesti tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista. Yleisradion tehtävä valtakunnallisena, valtio-omisteisena ja verovaroilla ylläpidettynä viestintäyhtiönä tulee olla suomalaisen ja myös maakuntien rikkaan ja monimuotoisen musiikin esittäminen. Maakuntaradioille pitäisi varata mahdollisuus valita ja välittää myös maakunnan omaa musiikkia.

Maakunnan oman musiikin soiminen radiossa olisi erittäin merkittävää ja alueellista itsetuntoa kohottavaa. Musiikkivalinnat ovat tärkeitä myös muusikoiden toimeentulon kannalta, sillä Teosto- ja Gramex- korvaukset muodostavat heille merkittävän tulonlähteen.

Yksipuolinen musiikkitarjonta merkitsee myös epätasa-arvoa kulttuurikentällä, koska korvaukset kohdistuvat muutamille harvoille musiikintekijöille ja soittajille. Erityistä merkitystä tällä on nyt, kun korona on kurittanut kulttuurialaa kovalla kädellä viimeisen puolentoista vuoden aikana.

Lapin liitto ja Lapin kunnanjohtajaverkosto esittävät, että Ylen alueellisille toimituksille annetaan mahdollisuus valita ja välittää myös maakunnan omaa musiikkia. Maakunnassa syntyvän uuden musiikin esille tuomisessa voi hyödyntää digitalisaatiota ja kehittää toimintamallia esimerkiksi maakuntakirjaston kanssa. Tavoitteena tulisi olla toimintamalli, joka edistäisi paikallista ja maakunnallista kulttuuria ja jonka avulla muusikoiden saamat korvaukset jakautuisivat laajemmalle joukolle.

Ratkaisuksi esitämme pilottihanketta, jolla edellä mainitun toimintamallin ja toiminnon digitalisoinnin voisi kehittää Yleisradiolle. Lappi voisi toimia asiassa pilottialueena. Rahoitus hankkeeseen voitaisiin hakea esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön elpymisrahastosta tai EU:n elpymisrahoituksesta. Toiminnan kehittämisestä ei tulisi Ylelle taloudellisia vaikutuksia.

KUVATEKSTI/ video:
Kotimainen musiikki soi tanssipaikoilla, kuten jutun videokuvassa Suukosken keitaalla. Mutta Lapin radioissa ei liiemmin kuulla lappilaista ja lappilaisten tuottamaa musiikkia. Sama tilanne on koko maassa

  375 / 874  


Asiaton sisältö