Oulun Nallikarille<br />
laatusertifikaatti

Oulun Nallikarille
laatusertifikaatti

27.6.2023 8.00

Tulosta PDF

UUSINTA 2018 - Nallikarin Lomakylä vastaanotti on saanut Green Key –sertifikaatin. ”Tämän sertifikaatin hakeminen on luontainen jatkumo sille kehitystyölle, mitä olen Nallikari Lomakylässä tehnyt pitkäjänteisesti.” toimitusjohtaja Sirpa Walter toteaa.


”On myös ilo olla ensimmäinen lomakylä ja leirintäalue Suomessa, joka tämän sertifikaatin on saanut; toivottavasti voimme esimerkillämme innostaa muutkin kehittämistyöhön näiden samojen asioiden tiimoilta.”

Kansainvälinen matkailualan ympäristöohjelma Green Key antaa majoitusyrityksille konkreettisen työkalun edistää kestävää kehitystä. Green Key -sertifioidut majoituskohteet ovat sitoutuneet rakentamaan kestävää matkailua. Green Key -sertifioitujen majoituskohteiden päivittäiseen ympäristötyöhön kuuluvat mm. säästeliäs energian ja veden kulutus, jätteiden vähentäminen ja kierrätys, lähi-, kasvis- ja luomutuotteiden tarjoaminen, ympäristömerkittyjen pesu- ja puhdistusaineiden sekä paperien käyttö sekä asiakkaiden ekologisen liikkumisen ja luontomatkailun mahdollistaminen.

Ohjelmassa on mukana jo lähes 2 700 majoituskohdetta 55 eri maassa. Työtä tehdään jokaisessa sertifioidussa majoitusliikkeessä kohteen Green Key -kriteeristöä noudattaen ja koko henkilöstö, asiakkaat sekä muut sidosryhmät mukaan innostaen. Green Key -merkki on voimassa aina yhden vuoden ja joka vuosi sertifioitu kohde hakee merkkiä uudestaan ja samalla raportoi edistyksestä.

Suomessa Green Keyssä on mukana jo noin 70 majoituskohdetta. Vastikään ohjelmaa on laajennettu, ja nyt hotellien lisäksi tervetulleita mukaan ovat myös pienet majoitusliikkeet, leirintäalueet ja mökkikylät. Kullekin majoitusliikkeiden ryhmälle on räätälöity kriteeristö eri tyyppisten majoitusyritysten ominaispiirteitä huomioiden.

  169 / 874  


Asiaton sisältö