Historia kiinnostaa kesän matkailijoita. Tämä kuva on Rovaniemen metsämuseolta.
 
Historia kiinnostaa kesän matkailijoita. Tämä kuva on Rovaniemen metsämuseolta.
 

Ravintoloita ja paikallista historiaa
haluavat suomalaiset lomaltaan

6.8.2022 13.28

Tulosta PDF

Ravintolaelämyksiä, paikallista historiaa ja vierailuja viinitiloille - tällaisia lomamatkoja suomalaiset suunnittelevat juuri nyt

Tuoreen selvityksen mukaan lähes joka toinen suunnittelee nyt erityisen suurta lomamatkaa parin hiljaisemman matkailuvuoden jälkeen. Nettimatkatoimisto ebookers selvitti, miten suomalaisten mielenkiinnonkohteet näkyvät matkoissa, joita nyt suunnitellaan.

Koronapandemian aiheuttamien epävarmuutta sisältävien vuosien jälkeen kesän lomamatkojen suunnittelu tuntuu pitkästä aikaa aiempaa ajankohtaisemmalta. Nettimatkatoimisto ebookersin selvityksen mukaan lähes joka toinen suomalainen suunnittelee nyt isoa lomamatkaa tälle vuodelle. Isoista lomamatkoista haaveilevat erityisesti 25-34 -vuotiaat sekä Etelä-Suomessa asuvat.

Melkein puolet suomalaisista kokevat nyt painetta suunnitella ja varata täydellinen lomamatka tälle vuodelle, ja suurinta painetta täydellisestä lomasta kokevat etenkin 55-64 -vuotiaat vastaajat. Vähiten täydellisestä lomasta puolestaan paineita ottivat 18-24 -vuotiaat sekä 35-44 -vuotiaat.

– Suurten matkasuunnitelmien mukana tulee myös suuria odotuksia, kun etenkin kauemmaksi suunnanneista lomista on useilla ollut pidempi tauko. Lähes kahden vuoden tauon jälkeen suomalaiset suunnittelevat nyt unelmiensa matkoja, olipa kyseessä sitten kalliokiipeily Euroopassa, paikallinen ruokakulttuuri Aasiassa tai museot lähiseudulla, ebookersin markkinointipäällikkö Leif Neuvonen kertoo.

Matkalla suomalaisten suurin intohimo on hyvä ruoka ja juoma

Ebookersin tekemän selvityksen mukaan lähes joka toinen suomalainen on jo luonut lomamatkan oman kiinnostuksen kohteensa ympärille, ja innokkaimmin tällaisia matkoja ovat suunnitelleet 35-44 -vuotiaat sekä 55-64 -vuotiaat.

Suurimman osan suomalaisista ohjaa matkalle kiinnostus ruokaan ja ravintolaelämyksiin, ja kiinnostus ruokaelämyksiin on suurimmillaan etenkin alle 35 -vuotiailla. Paikallisesta historiasta ja kulttuurista samaten on kiinnostunut lähes joka toinen suomalainen. Noin kolmannes kyselyyn vastanneista on lisäksi suunnitellut matkansa niin, että lomaan kuuluu luonnossa liikkuminen, festivaalit ja tapahtumat, tai vierailut viinitiloilla, tislaamoissa ja panimoissa.

Vastaajista lähes kolmannes kertoo omien kiinnostuksen kohteiden ja intohimojen kannalta kiinnostavien matkakohteiden löytyvän Euroopan suurkaupungeista. 19 % suomalaisista uskoo, että kiinnostavia kohteita löytyy kotimaasta. Samaan aikaan seikkailunhaluisimmat, lähes joka kymmenes suomalaisista suunnittelevat intohimonsa ympärille pitkää matkaa, jonka aikana vierailtaisiin useammassa maassa.

Suomalaiset ovat valmiita panostamaan lomailuun intohimojensa tiimoilta, mutta kokevat myös painetta matkaseurueensa odotuksista

Omien kiinnostusten kohteiden ja harrastusten parissa ajan viettäminen on suomalaisille tärkeää, mistä kertoo se, että harrastukseen liittyviin aktiviteetteihin suunnitellaan käytettävän lähes 400 euroa matkalla. Matkabudjetti voi kuitenkin myös kasvaa jos täydellinen mahdollisuus tarjoutuu, sillä suurin osa vastaajista kertoi matkabudjetin laajuuden olevan vielä auki ja tarkentuvan kun lomasuunnitelmat jalostuvat. Yli 55-vuotiailla matkabudjetti ei vaikuttanut juurikaan valintoihin matkaa suunnitellessa.

Neljännes vastanneista kertoo kuitenkin, että keskeisin syy sille, ettei lomaa ole rakennettu puhtaasti omien intohimojen ympärille on kuitenkin se, että on haluttu huomioida matkaseura lomamatkaa suunniteltaessa. Iän karttuessa matkalle lähdettäessä vastaajat kertovat huomioivansa matkaseuran toiveet tarkemmin, ja useimmiten matkaseuran toiveet vaikuttavatkin lomasuunnitelmiin yli 55-vuotiailla.
Kolmannes vastanneista suomalaisista kertoo erityisesti jättäneensä matkustamatta johonkin kohteeseen tai varaamatta jotain aktiviteettia, koska koki, että matkaseura tekisi mieluummin jotain muuta. Lähes puolet suomalaisista kokeekin, että täydellisestä lomasta jää uupumaan jotain, jos lomasuunnitelmien eteen pitää tehdä kompromisseja.

– Suomalaiset haluavat huomioida matkaseuransa lomasuunnitelmia tehtäessä. Lomasuunnitelmien tekemisen tulisi kuitenkin olla helppoa ja mukavaa, ja siksi ebookersilla haluammekin kannustaa suomalaisia tekemään lomalupauksen itselleen, jotta varmasti tulisi vietettyä aikaa oman harrastuksen tai intohimon parissa tämän kesän matkalla. Uniikki loma, jolla jokainen matkaseurueen jäsen voi viettää aikaa harrastuksensa parissa, voi parhaimmillaan myös tarjota uusia elämyksiä ja uusia harrastuksia koko seurueelle, Neuvonen summaa.
*ebookersin matkailututkimus tehtiin Bilendin hallinnoimassa M3

Panelissa 1.-7.3.2022. välisenä aikana. Siihen vastasi 1000 suomalaista ja vastaajajoukko kiintiöitiin väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Bilendi on Suomen Markkinatutkimusliiton ja ESOMAR:in jäsenyritys.

  290 / 874  


Asiaton sisältö