Kampanjalla halutaan parantaa myös metsän lajien elinympäristöä. Kuva: Visit Salla/Anniina Olkkonen
 

Kampanjalla halutaan parantaa myös metsän lajien elinympäristöä. Kuva: Visit Salla/Anniina Olkkonen
 

Sallassa käynnistymässä
harvinainen suojeluhanke

21.2.2024 10.08

Tulosta PDF

Uudenlaisessa luontohyvityskampanjassa on tarkoitus ostaa ja suojella reilun kolmenkymmenen hehtaarin metsä Sallan Oulankajoen yläjuoksulta matkailijoiden ja alueen yritysten tuella. Kampanjasta tekee erityisen se, että lahjoittajat voivat kohdentaa tukensa haluamaansa luontotyyppiin ja seurata suojelun edistymistä.


Kampanjalla halutaan parantaa myös metsän lajien elinympäristöä. Kuva: Visit Salla/Anniina Olkkonen
Kampanjakohteeksi on valikoitunut luontotyypeiltään monipuolinen luontoalue Sallan Oulankajoen yläjuoksulta Kalliokosken seudulta. Kyseessä on kahden puolen jokea sijaitseva 33 hehtaarin metsä, josta löytyy vanhaa, yli 160-vuotiasta havumetsää, varttuvaa 90-vuotiasta mänty- ja sekametsää, ennallistettavaa rämettä, avosuota, niittynä hoidettavaa entistä suopeltoa sekä tulvametsää ja korpea.

Lahjoituksen voi kohdentaa valitsemaansa elinympäristöön. Luonnonperintösäätiön kampanjasivuilta lahjoittaja voi seurata, minkä verran kuhunkin luontotyyppiin on lahjoitettu ja missä kohtaa projektia ollaan menossa.
"Sallan matkailu on jo pitkään etsinyt tapaa, jolla matkailijat, yritykset ja kaikki halukkaat voisivat osallistua paikallisen monimuotoisen luonnon suojeluun. Olemme innoissamme käynnistämässä tätä kampanjaa yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa", kertoo Sallan matkailupäällikkö Paula Aspholm.

Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvisen mukaan on tärkeää, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi tehtävät toimet tukevat toisiaan.
”Sallan luontohyvityskampanjan myötä Sallan luonnon ystävä voi olla varma, että hänen lahjoituksensa lisää pysyvästi sekä elinympäristöihin sitoutuneen hiilen määrää että alueella elävien kuukkeleiden, metsojen ja muiden alueen alkuperäisten metsälajien elintilaa”, Auvinen toteaa.
Kampanjan tavoitteena on saada metsän ostosumma kerättyä sekä rahoittaa metsän ennallistamis- ja hoitokuluja. Alueella on muun muassa jonkin verran ojia, jotka on tarkoitus tukkia. Matkailijoiden osallistamista ennallistamistalkoisiin aiotaan selvitellä projektin edetessä.
Luontohyvitysmetsän myyjätahon kanssa on tehty esisopimus alueen ostamisesta. Metsän myyvät suojelutarkoitukseen kolme sallalaissyntyistä sisarusta, joista Mirja kiteyttää asian seuraavasti:

”Haluamme tämän luontoalueen palautuvan siihen tilaan, jossa se oli ennen sodan jälkeistä jälleenrakennusaikaa. Tämä kunnianosoituksena vanhemmille siellä tehdystä työstä ja varsinkin äidille, joka oli luontoihminen ja jonka perintömaita tämä on. Koti korvessa ja sen luontoympäristö ovat olleet kantava voima elämässä. Sinne on aina hyvä palata.”
  84 / 863  


Asiaton sisältö