Loma vastakkaisen sukupuolen kanssa herättää eniten vastustusta, mutta moni suomalainen suo sellaisen puolisolleen.
Loma vastakkaisen sukupuolen kanssa herättää eniten vastustusta, mutta moni suomalainen suo sellaisen puolisolleen.

Suomalainen suo kumppanilleen loman
jopa vastakkaisen sukupuolen kanssa

12.4.2024 15.48

Tulosta PDF

Pariskunnat matkustelevat usein keskenään, mutta mitä tapahtuu, jos kumppani ilmoittaa haluavansa reissuun vaikkapa kaveriporukalla tai sitten vastakkaisen sukupuolen kanssa?


Suomalaiset suhtautuvat monia muita kansallisuuksia vapaamielisemmin kumppanin lomamatkoihin, selviää matkahakukone momondo.fin teettämästä kansainvälisestä tutkimuksesta.

Matkahakukone kysyi 20 kansallisuuden edustajalta asenteita kumppanin lomamatkailuun ilman heitä. Vastausten perusteella suomalaiset sijoittuvat vapaamielisten joukkoon: 46 prosenttia suomalaisista antaa puolisonsa matkustaa vapaasti, ja vain noin viidennes (21 %) ei halua kumppaninsa reissaavan ilman heitä.

Suomalaisia avoimemmin asiaan suhtautuu neljä kansaa: ruotsalaisista 47 prosenttia, briteistä 48 prosenttia, sveitsiläisistä 50 prosenttia ja kiinalaisista 52 prosenttia antaisi kumppaninsa lähteä lomalle ilman heitä.

EROT KULTTUURISSA JA
ELÄMÄNTILANTEISSA
NÄKYVÄT ASENTEISSA

Kumppanin matkailuun tiukimmin suhtaudutaan Itä-Euroopassa ja etelässä. Peräti 67 prosenttia turkkilaisista suhtautuu kielteisesti kumppanin lomailuun ilman heitä. Samaa mieltä on venäläisistä 53 prosenttia, italialaisista 51 prosenttia, brasilialaisista 50 prosenttia, portugalilaisista 48 prosenttia ja espanjalaisista 47 prosenttia.
Myös ikäryhmien välillä näkyy ero suhtautumisessa kumppanin matkailuun. Suomalaisista negatiivisimmin kumppanin lomailuun suhtautuvat keski-ikäiset, joista peräti neljännes (25 %) ei haluaisi kumppaninsa lähtevän reissuun ilman heitä. Myönteisimmin puolestaan suhtautuvat 56–65-vuotiaat, joista reilu puolet (52 %) antaa puolisonsa matkailla vapaasti.

”Tutkimuksestamme käy ilmi melko selkeä ero asenteissa eri kulttuurien välillä. Esimerkiksi Pohjoismaissa arvostetaan itsenäisyyttä”, sanoo momondon Suomen maajohtaja Minttu Oramaa. ”Toisaalta taas eroja näkyy myös eri elämäntilanteissa olevien suomalaisten keskuudessa: ikäryhmissä, joissa pareilla on usein lapsia, suhtautuminen puolison matkailuun on kielteisempää kuin hieman vanhempien pariskuntien keskuudessa.”

VASTAKKAISEN SUKUPUOLEN
KANSSA MATKUSTAMINEN
HERÄTTÄÄ ENITEN VASTUSTUSTA

Kun kumppanin matkailuun positiivisesti suhtautuvilta suomalaisilta kysyttiin, kenen kanssa he eivät kuitenkaan haluaisi kumppaninsa matkustavan, vastakkainen sukupuoli aiheutti eniten vastustusta.

Neljännes (25 %) ei haluaisi kumppaninsa lähtevän reissuun vastakkaista sukupuolta olevan ystävän kanssa, ja viidenneksen (20 %) mielestä puolestaan vastakkaista sukupuolta oleva kollega ei ole sopivaa lomamatkaseuraa. Suurin osa (58 %) suomalaisista ei kuitenkaan halua rajoittaa kumppaninsa matkaseuraa millään tavalla.
Matkan keston suhteen suomalaiset ovat puolestaan avoimia: noin kaksi viidestä (38 %) antaa kumppaninsa lähteä kuinka pitkälle matkalle tahansa. Kolmasosa (33 %) puolestaan pitää maksimissaan viikon matkaa hyväksyttävänä kestona.

TIETOA TUTKIMUKSESTA:
Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 6.–13. tammikuuta 2016, ja siihen osallistui 995 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 19 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa.

FAKTAT LYHYESTI
Suomalaisten mielestä on hyväksyttävää, että kumppani lähtee lomalle ilman heitä:

 • 46 prosenttia pitää kumppanin lomailua hyväksyttävänä
 • 21 prosenttia ei haluaisi kumppanin matkustavan itsekseen
 • 25 prosentilla ei ole kumppania
 • 8 prosenttia ei osaa sanoa
Kumppaninsa matkustamiseen vapaamielisesti suhtautuu myös:
 • 52 prosenttia kiinalaisista
 • 50 prosenttia sveitsiläisistä
 • 48 prosenttia briteistä
 • 47 prosenttia ruotsalaisista
Kielteisesti kumppaninsa matkailuun ilman heitä suhtautuu:
 • 67 prosenttia turkkilaisista
 • 53 prosenttia venäläisistä
 • 51 prosenttia italialaisista
 • 50 prosenttia brasilialaisista
 • 48 prosenttia portugalilaisista
 • 47 prosenttia espanjalaisista
Suomalaisista keski-ikäisten asenteet tiukimpia:
 • 56–65-vuotiaista 52 prosenttia hyväksyy kumppaninsa reissaamisen – 16 prosenttia ei hyväksy – 26 prosentilla ei ole kumppania
 • 36–55-vuotiaista 46 prosenttia hyväksyy kumppaninsa reissaamisen – 25 prosenttia ei hyväksy – 21 prosentilla ei ole kumppania
 • 23–35-vuotiaista 45 prosenttia hyväksyy kumppaninsa reissaamisen – 18 prosenttia ei hyväksy – 26 prosentilla ei ole kumppania
 • 18–22-vuotiaista 39 prosenttia hyväksyy kumppaninsa reissaamisen – 16 ei hyväksy – 41 prosentilla ei ole kumppania
Matkaseuran sukupuoli vaikuttaa suomalaisten asenteisiin:
 • 58 prosenttia antaa kumppaninsa valita matkaseuransa täysin vapaasti
 • 25 prosenttia ei haluaisi kumppaninsa lähtevän reissuun vastakkaista sukupuolta olevien ystävien kanssa
 • 20 prosenttia ei sallisi kumppaninsa matkustavan vastakkaista sukupuolta olevien kollegoiden kanssa
 • 4 prosenttia ei antaisi kumppaninsa lähteä lomalle samaa sukupuolta olevien kollegoiden kanssa
 • 3 prosenttia ei haluaisi kumppaninsa lähtevän reissuun vanhempiensa kanssa
 • 2 prosenttia ei sallisi kumppaninsa matkustavan samaa sukupuolta olevien ystävien kanssa
 • 2 prosenttia ei antaisi kumppaninsa lähteä lomalle sisarustensa kanssa
 • 1 prosentti ei haluaisi kumppaninsa lähtevän reissuun muiden perheenjäsenten kanssa
 • 6 prosenttia ei osaa sanoa
Matkan kestolla ei ole suurta väliä suomalaisille:
 • 38 prosenttia antaa kumppaninsa lomailla kuinka pitkään tahansa ilman heitä
 • 33 prosentin mielestä kumppani saa lomailla ilman heitä maksimissaan viikon
 • 12 prosenttia sallii kumppaninsa lomailevan maksimissaan kahden viikon ajan ilman heitä
 • 10 prosenttia pitää 2–3 päivää sopivana kestona
 • 2 prosenttia antaa kumppaninsa lomailla maksimissaan kolmen viikon ajan ilman heitä
 • 2 prosentin mielestä kumppani saa lomailla ilman heitä maksimissaan kuukauden
 • 1 prosenttia sallii kumppaninsa lomailevan vain yhden päivän ajan ilman heitä
 • 2 prosenttia ei osaa sanoa

  59 / 874  


Asiaton sisältöRuotsalaiset ovat vielä suomalaisiakin suvaihtsevaisempia kumppaninsa lomailusta yksin tai kavereiden kanssa.