Suomessa ajetaan ylinopeutta<br />
eniten lämpimällä säällä

Suomessa ajetaan ylinopeutta
eniten lämpimällä säällä

20.4.2023 12.07

Tulosta PDF

Sää vaikuttaa ylinopeuksien määrään. Lämpimällä säällä ylinopeuksia todetaan enemmän kuin sateisella kelillä.

Nopeusvalvonnan aktiivisuus vähentää ylinopeuksia. Mitä intensiivisempää automaattinen nopeusvalvonta on, sitä paremmin ihmiset noudattavat nopeusrajoituksia.

Muun muassa nämä seikat ovat tulleet ilmi poliisin tietoanalyytikko, empiirisen rikosoikeustutkimuksen dosentti Mika Sutelan ja kriminologian professori Mikko Aaltosen kansainvälisesti vertaisarvioidussa tutkimuksessa, jonka tuloksia esitellään Sutelan tänään poliisin verkkosivulla julkaistussa blogissa.
Tutkimus vahvistaa Poliisihallituksen käsityksiä siitä, että liikenneturvallisuutta voidaan parantaa hyödyntämällä teknologiaa perinteisen valvonnan kattavuuden lisäämiseksi. Ajonopeudet vaikuttavat onnettomuuksien lisäksi liikenteen sujuvuuteen ja ympäristöhaittoihin, kuten meluun ja päästöihin.

- Poliisin liikennevalvonnan painopistealueet kuluvalle vuodelle ovat törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja rattijuopumusten vähentäminen sekä ajoterveyteen liittyvät asiat, poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksen liikenneturvallisuuden vastuualueelta sanoo.

Kautto muistuttaa, että kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien pääaiheuttajiksi vuosina 2000-2019 todetuista kuljettajista reilu kolmannes ajoi ylinopeutta

  201 / 853  


Asiaton sisältö