Tutkimus: Matkailun rajoittaminen
tuo kielteistä ihmisen hyvinvointiin

22.5.2024 8.33

Tulosta PDF

Tutkimus hätkähdyttää: Matkailun hankaloitumisella on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin.

Ikaalisten Matkatoimisto on julkaissut kattavan korona-ajan matkailua ja hyvinvointia koskevan kyselytutkimuksen tulokset.

Tulosten mukaan jopa 77,4 prosenttia matkailun kyselytutkimuksen vastaajista kokee matkailun vaikuttavan merkittävästi heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Yli puolet vastaajista havaitsee matkustusrajoitusten ja -matkustuskieltojen heikentäneen heidän mielialaansa.

Matkustamisen hankaloitumisen koettiin pahimmillaan rajoittavan vapautta. Tutkimus tarjoaa erittäin vahvoja vastauksia koskien matkailun positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja henkiseen jaksamiseen. Ihmiset ovat kärsineet matkailun puuttumisesta. Lisätietoa tutkimuksesta löydät Ikaalisten Matkatoimiston nettisivuilta sekä liitteenä olevasta tiedotteesta. Vastaan myös mielelläni henkilökohtaisesti mahdollisiin kysymyksiin.
Jopa 77,4 prosenttia matkailun kyselytutkimuksen vastaajista koki matkailun vaikuttavan merkittävästi heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Yli puolet vastaajista havaitsi matkustusrajoitusten ja matkustuskieltojen heikentäneen mielialaansa.

Ikaalisten Matkatoimiston teettämän laajan korona-ajan matkailua ja hyvinvointia koskevan kyselytutkimuksen tulokset hätkähdyttävät. Sen mukaan jopa 77,4 prosenttia vastaajista koki matkailun vaikuttavan joko paljon tai melko paljon heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Henkisen hyvinvoinnin lisäksi vastaajista 53,2 prosenttia kertoi matkailun vaikuttavan heidän fyysiseen hyvinvointiinsa.

- Tutkimus tarjoaa erittäin vahvoja vastauksia koskien matkailun positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja henkiseen jaksamiseen. Minua tutkimuksessa voimakkaimmin pysäytti se, kuinka paljon ihmiset ovat kärsineet matkailun puuttumisesta, Ikaalisten Matkatoimiston toimitusjohtaja Esa Talonen kommentoi.

Vastaajat ilmoittivat matkailun auttavan heitä erityisesti arjesta irtautumisessa, vahvistavan onnellisuuden tunnetta, parantavan elämänlaatua ja ylläpitävän perhesuhteita. Matkailun vaikutukset koettiin myönteisiksi myös palautumisessa, rauhoittumisessa, stressin siedossa sekä terveellisen ruokavalion ja unen laadun ylläpitämisessä.

- Saimme lisää tietoa siitä, että matkailu tuottaa unohtumattomia lomaelämyksiä, jotka muuttavat elämää hieman paremmaksi ja rikkaammaksi. Tulokset antavat lisää uskoa siihen, että matkailulla on paikkansa ihmisten hyvinvoinnissa myös tulevaisuudessa, Talonen avaa.

Vastaajista 54,7 prosenttia huomasi matkustusrajoitusten ja -kieltojen vaikuttaneen heidän mielialaansa tai hyvinvointiinsa. Merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia olivat esimerkiksi yksinäisyys, harmitus, masennus, ihmiskontaktien kaipuu, tylsyys, alavireisyys ja ahdistus.

- Vapaus matkustamisesta puuttuu, kommentoi eräs vastaaja.
- Tunnen olevani vanki joko Suomessa tai kotona, toinen vastaaja harmitteli.

Kysely toteutettiin joulu- ja tammikuun aikana, ja siihen vastasi yhteensä 3 163 ihmistä. Vastaajakunta koostui Ikaalisten Matkatoimiston asiakkaista.

Lisää aiheesta:

https://www.ikaalistenmatkatoimisto.fi/ikaalisten-matkatoimiston-matkailututkimus-hatkahdyttaa-matkailun-hankaloitumisella-on-merkittavia-kielteisia-vaikutuksia-hyvinvointiin/
  28 / 874  


Asiaton sisältö