Hankkeiden avulla on mahdollista kokeilla ja kehittää uusia toimintatapoja sekä tarttua ajankohtaisiin aiheisiin ja ilmiöihin. Kansallismuseossa voi katsella kolmiulotteisia kuvia lapsuudesta tutulla katselulaitteella. Kuva: Maija Huitu, Museovirasto
Hankkeiden avulla on mahdollista kokeilla ja kehittää uusia toimintatapoja sekä tarttua ajankohtaisiin aiheisiin ja ilmiöihin. Kansallismuseossa voi katsella kolmiulotteisia kuvia lapsuudesta tutulla katselulaitteella. Kuva: Maija Huitu, Museovirasto

Museovirasto rahoittaa ammatillisten
museoiden innovatiivisia hankkeita

22.7.2023 13.01

Tulosta PDF

Museovirasto on jakanut valtionavustukset päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Valtionavustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Avustusta myönnettiin 17 museolle yhteensä 441 000 euroa.


Avustushakemuksia Museovirastolle tuli 36. Haettu summa oli yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 25 941 euroa. Suurin myönnetty avustus oli 35 000 euroa ja pienin 16 000 euroa.
Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Museoiden innovatiiviset hankkeet kehittävät ja vahvistavat museoalaa

Ammatillisten museoiden innovatiivisilla hankeavustuksilla halutaan mahdollistaa uudenlaisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi.
Vuonna 2021 avustettavien hankkeiden joukossa on useita hankkeita, joissa museotoimintaa viedään museorakennuksen ulkopuolelle, esimerkiksi kehittämällä museon digitaalisia palveluita. Lisäksi avustettavissa hankkeissa mm. kehitetään alueellisia palveluita sidosryhmien ja paikallisten yhteisöjen kanssa, hyödynnetään museon piha-alueita asiakaslähtöisesti sekä tehdään yhteisöllistä kulttuuriympäristötyötä.
”Museoilta saamamme palautteen perusteella voidaan kiistatta sanoa, että avustuksilla on suuri merkitys ammatilliselle museokentälle. Hankkeiden avulla on mahdollista kokeilla ja kehittää uusia toimintatapoja sekä tarttua ajankohtaisiin aiheisiin ja ilmiöihin. Hankkeiden tulosten ja kokemusten jakaminen kehittää koko museoalaa ja tuo positiivista näkyvyyttä museoille laajemmin. Museoviraston jakama avustussumma on pienentynyt huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä on erittäin valitettavaa ja sillä on suora vaikutus museoiden toimintaan”, kertoo erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki Museovirastosta.

Osaaminen ja ideat yhteiseen käyttöön

Yksi avustettavista hankkeista vuonna 2021 on Tuusulan museon hanke, jota toteutetaan yhdessä Hyvinkään kaupunginmuseon, Keravan museopalveluiden, Nurmijärven museon ja Riihimäen kaupunginmuseon kanssa. Keski-Uuttamaata ja Kanta-Hämettä ennen ja nyt -hankkeessa osallistetaan yleisöä valokuvaamaan museoiden vanhoissa kuvissa esiintyviä paikkoja ja rakennuksia uudelleen.
Tuusulan museon amanuenssi Jaana Koskenranta kommentoi hanketta seuraavasti: “Museoilla on harvoin yksin resursseja tehdä merkittävää kehitystyötä, mutta yhdistämällä voimamme saamme kaikkien osaamisen ja ideat käyttöön. Nyt hankkeemme päätavoite on lisätä museoiden ja ympärillä olevan yhteisön välistä yhteistyötä nykydokumentoinnin ja kokoelmatyön joukkoistamisen saralla. Samalla lisäämme ymmärrystä museokokoelmien merkityksestä ja mahdollisuuksista.”

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuonna 2021

Hankkeiden tarkemmat kuvaukset ovat luettavissa Museoviraston verkkosivuilla.
Ebeneser-säätiö sr / Lastentarhamuseo:
Wivin puistikko – Ebeneser-talon pihan kehittäminen toiminnalliseksi kaupunkitilaksi, 22 000 euroa.
EMMA-taidemuseosäätiö sr / EMMA – Espoon modernin taiteen museo:
EMMA Zone – EMMAn digitaalinen museokokemus, 30 000 euroa.
Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunginmuseo:
Afrosuomalaiset Helsingissä kulttuuriympäristön tulkitsijoina ja muokkaajina, 30 000 euroa.
Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö / Hotelli- ja ravintolamuseo (yhteishanke Teatterimuseon ja Suomen valokuvataiteen museon kanssa):
"Museoboksi"-Konseptoida ja toteuttaa virtuaalinen, immersiivinen, kolmen museon yhteinen oppimisympäristö ja museokokemus, 28 000 euroa.
Joensuun kaupunki / Joensuun museot:
Osallisuutta ja etsivää kulttuuriperintöä -hanke, 16 000 euroa.
Kellomuseosäätiö / Suomen kellomuseo:
Osallistavan ja saavutettavan tietopankin suunnittelu ja toteutus sekä verkkoon että näyttelyyn, 28 000 euroa.
Kemin kaupunki / Kemin taidemuseo ja Kemin historiallinen museo:
#MuistojeniValtakatu - sukupolvien nuoruuskokemukset talteen ja näyttelyiksi hoito- ja hoivalaitoksiin, 20 000 euroa.
Lahden kaupunki / Lahden kaupunginmuseo:
Osallistavuus modulaarisessa museonäyttelyssä, 26 000 euroa.
Lohjan kaupunki / Lohjan museo:
IHAN PIHALLA! – Elämyksiä museoiden pihoissa ja puutarhoissa, 32 000 euroa.
Mikkelin kaupunki / Mikkelin kaupungin museot:
Hankkeen tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen konsepti Mikkelin taidemuseon alueellisen vastuumuseotyön kehittämiseksi, 30 000 euroa.
Porin kaupunki / Satakunnan museo:
Sota-ajan Satakunnan ja Porin kulttuuriperintöä – kotirintaman kokemukset eläväksi, 26 000 euroa.
Postimuseosäätiö / Postimuseo (yhteishanke Mediamuseo Rupriikin ja Suomen pelimuseon kanssa):
Hankkeessa avataan kolmen museon kokoelmia harrastajavetoisten taide- ja ilmaisuryhmien käyttöön, 23 000 euroa.
Seinäjoen kaupunki / Seinäjoen museot:
AIKAmoinen kaupunki -museopalvelukonseptin suunnittelu ja pilotointi kulttuuriperintökasvatuksen edistämiseksi, 35 000 euroa.
Suomen Urheilumuseosäätiö / Suomen Urheilumuseo:
Urheilumuseo GO – Lisättyä todellisuutta hyödyntävä näyttely- ja kävelykierros, 20 000 euroa.
Tampereen kaupunki / Tampereen luonnontieteellinen museo:
Ympäristöpedagoginen Metsän aarre -pulmahuonepeli – toimintamalli museoiden palvelusuunnitteluun ja näyttelyrakentamiseen, 29 000,00
Turun kaupunki / Turun museokeskus:
Yhdessä ympäristössä, 18 000 euroa.
Tuusulan kunta / Tuusulan museo (yhteishanke Hyvinkään kaupunginmuseon, Keravan museopalveluiden, Nurmijärven museon ja Riihimäen kaupunginmuseo kanssa):
Keski-Uuttamaata ja Kanta-Hämettä ennen ja nyt – kulttuuriympäristöä ja osallistavaa jälleenvalokuvausta, 28 000 euroa.

  21 / 141  


Asiaton sisältö