Tallinnan tv-tornissa herää
henkiin "Elävä Universumi"

15.3.2016 0.00

Tulosta PDF

Elävä UNIVERSUMI
Onkoo maailmankaikkeudessa elämää?
- Uusimmat löydöt maailmankaikkeudesta
- Testaa potentiaalisi astronauttina
- Kuukulkijan tehtävä Marsissa
- Gyroskooppi

Kysymys siitä, onko ihmiskunta ainutlaatuinen vai löytyykö maailmankaikkeudesta muitakin älyllisiä olentoja, on kiinnostanut yhtä kauan, kuin olemme olleet tietoisia omasta olemassaolostamme.

Legendat ja tarinat avaruusolioista nousevat fantasiakirjallisuudessa ja uutisissa silloin tällöin esiin, mutta nykyaikaisen tieteen näkökannalta ei varmoja faktoja yhteydestä maan ulkopuolisiin olentoihin kuitenkaan toistaiseksi vielä ole. Ei ole myöskään selvää todistusaineistoa siitä, että olisimme maailmankaikkeudessa aivan yksin.

Tieteen kehittyessä on käynyt entistä selvemmin ilmi, että luonnonlait ovat samat kaikkialla maailmankaikkeudessa, joten elämä luonnonilmiönä voi olla myös yleisesti levinnyttä. Tarkemman vastauksen voimme kuitenkin saavuttaa ainoastaan perusteellisen tutkimustyön tuloksena – tutkimalla elämän syntymekanismeja ja tuntomerkkejä sekä olosuhteita kaukaisia tähtiä kiertävillä planeetoilla sekä kehittämällä edelleen teknologiaa, jotta kykenisimme vastaanottamaan maan ulkopuolisen elämän signaaleja, mikäli niitä sattuu tulemaan.

Vanhimpiin tieteenaloihin kuuluva astronomia on myös korkeinta historiatiedettä ja kulttuuri-ilmiö, joka antaa meille käsityksen maailmankaikkeuden lähes 14 miljardia vuotta pitkästä historiasta ja mahdollistaa sen, että voimme nähdä kaukaisia kappaleita sellaisina, kuin ne olivat syntyessään. Maailmankaikkeuden yleisten ominaisuuksien tutkimisen kannalta on koittanut erittäin jännittävä aikakausi. Maapallolla sijaitsevien ja avaruuteen lähetettyjen teleskooppien ja muiden laitteiden avulla kootaan ennennäkemättömän suuria määriä tietoja ja yritetään ratkaista nykyfysiikan perustavanlaatuisinta ja kiinnostavinta kysymystä, joka koskee pimeän aineen ja pimeän energian olemusta.

Fyysikot, kemistit, biologit, tietokonetutkijat, psykologit ja monia muitakin aloja edustavat tutkijat koko maailmassa yrittävät ymmärtää kotiplaneettamme toimintaa voidakseen suojella sitä sekä meiltä itseltämme että avaruudesta uhkaavilta vaaroilta. Maapallolla on olemassa elämää, mutta olemmeko riittävän järkeviä huolehtiaksemme tästä planeetasta ja säilyttääksemme sen elinkelpoisena tuleville polville...

Näyttelyyn on koottu tietoja siitä, millaiset olosuhteet tarvitaan elämän syntyyn ja mitä me ylipäätään tarkoitamme elämällä. Esittelemme maailmankaikkeuden syvyyksien salaisuuksia sekä sitä, millaisin menetelmin ihmiskunta etsii sieltä merkkejä elämästä. Saavutammeko tuloksia? Elämä näyttää!

Näyttelyssä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

*Mitä elämä on?

*Mitä tiedämme maailmankaikkeudesta?

*Kuinka ihmiskunta etsii elämää maailmankaikkeudesta?

*Olemmeko löytäneet älyllistä elämää Maan ulkopuolelta?

*Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Näyttelyn ovat koostaneet:

Antti Tamm, Elmo Tempel, Heli Lätt, Anu Reinart – Tarton observatorio, Viro, Mihkel Pajusalu – Massachusettsin teknologiainstituutti, Cambridgen yliopisto, USA; Mihkel Kama, Leidenin yliopisto, Alankomaat; Alvo Aablo, Teknologiainstituutti, Tarton yliopisto, Viro.

Näyttelyn projektipäälliköt: Hälys Laanemäe, Ivar Kaldam (Tallinnan televisiotorni), Heli Lätt (Tarton observatorio).

Näyttelyn suunnittelu ja ratkaisut: Produktsioonigrupp.

Näyttelyä laadittaessa on käytetty kuvia ja videoainestoa Euroopan avaruusjärjestön (ESA), Euroopan eteläisen observatorion (ESO) ja Yhdysvaltain avaruusviraston (NASA) arkistoista.

FAKTAT:
18.11-31.03 UUSI NÄYTTELY "Elävä Universumi"
Mistä keskiviikko 18 marraskuu 2015 - 08:00
Mihin torstai 31 maaliskuu 2016 - 17:00

  124 / 135  


Asiaton sisältö