Finnairilla raju kasvu marraskuussa

7.12.2021 9.02

Tulosta PDF

Useimmat matkustajaliikenneluvut paranivat selvästi marraskuussa, vaikka COVID-19-pandemian vaikutus oli yhä nähtävissä. Myös rahdilla jälleen loistava kuukausi.


Finnair kuljetti marraskuussa 487 000 matkustajaa eli 472,7 % enemmän kuin vuoden 2020 marraskuussa. Marraskuun 2021 matkustajamäärä oli 12,4 % enemmän kuin lokakuussa 2021 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska marraskuussa on yksi päivä vähemmän).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin. Tämä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa, vaikka matkustus Suomesta ja Ruotsista Yhdysvaltoihin ja esimerkiksi Thaimaahan avautui marraskuun aikana lisäten myös Finnairin kuljettamia matkustajamääriä.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 397,2 % vertailukaudesta ja 22,1 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 199 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 151,9 % enemmän verrattuna vuoden 2020 marraskuuhun ja 15,0 % enemmän kuin lokakuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 marraskuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 802,7 % vertailukaudesta ja 20,7 % edeltäneestä kuukaudesta.

Matkustajakäyttöaste kasvoi 20,7 %-yksikköä vertailukaudesta 46,1 %:iin, mutta laski 0,5 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 235,2 %, Euroopan-liikenteen 489,5 % ja kotimaanliikenteen 103,3 %.
Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 623,3 % Aasian-liikenteessä, 1 002,1 % Euroopan-liikenteessä ja 157,5 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 22,5 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 29,5 %, mutta niitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot sekä korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 74,0 % ja kotimaanliikenteen 69,7 %, joten molemmat olivat lähellä pandemiaa edeltäneitä lukuja.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 592,4 %, Euroopan-liikenteessä 738,2 % ja kotimaanliikenteessä 167,3 %.

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska marraskuussa 2020 sinne ei ollut matkustajalentoja.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat marraskuussa 344,4 % vertailukaudesta (kasvoivat 24,8 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 290,3 % (kasvoivat 23,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta marraskuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 104,4 % vertailukaudesta (kasvoivat 8,2 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 80,9 % (kasvoivat 4,8 % edeltäneestä kuukaudesta), ja ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Vaikka pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat vertailukaudesta 16,1 % ja edeltäneestä kuukaudesta 19,5 %, rahdin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana marraskuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 81,4 % vertailukaudesta ja 5,5 % edeltäneestä kuukaudesta (marraskuu oli uusi ennätyskuukausi pandemia-aikana). Myös rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 79,7 % (91,3 %) saapui marraskuussa aikataulussa.

Joulukuun 2021 liikennetiedote julkaistaan keskiviikkona 5.1.2022.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2021

marraskuu

muutos %

vuoden 2021 alusta

muutos %

Koko liikenne yhteensä

Matkustajat 1 000

487,0

472,7

2 249,6

-33,7

Tarjotut henkilökilometrit milj,

2 002,4

397,2

9 555,7

-23,9

Myydyt henkilökilometrit milj,

922,5

802,7

3 796,7

-52,7

Matkustajakäyttöaste %

46,1

20,7p

39,7

-24,3p

Rahti ja posti tn

14 073,2

81,4

90 769,1

39,8

Tarjotut tonnikilometrit

362,6

136,7

2 156,3

-6,2

Myydyt tonnikilometrit

184,5

181,2

1 006,6

-12,8

Aasian reittiliikenne

Matkustajat 1 000

21,6

592,4

79,4

-84,1

Tarjotut henkilökilometrit milj,

745,5

235,2

3 557,1

-40,2

Myydyt henkilökilometrit milj,

167,7

623,3

603,5

-84,2

Matkustajakäyttöaste %

22,5

12,1p

17,0

-47,1p

Euroopan reittiliikenne

Matkustajat 1 000

339,7

738,2

1 559,6

-21,5

Tarjotut henkilökilometrit milj,

771,9

489,5

3 722,1

-24,7

Myydyt henkilökilometrit milj,

571,3

1 002,1

2 436,3

-20,9

Matkustajakäyttöaste %

74,0

34,4p

65,5

3,1p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne

Matkustajat 1 000

15,1

N/A

54,2

-34,1

Tarjotut henkilökilometrit milj,

384,7

N/A

1 736,1

104,5

Myydyt henkilökilometrit milj,

113,5

N/A

397,9

-38,5

Matkustajakäyttöaste %

29,5

N/A

22,9

-53,3p

Kotimaan reittiliikenne

Matkustajat 1 000

110,6

167,3

556,5

-32,5

Tarjotut henkilökilometrit milj,

100,3

103,3

540,3

-33,6

Myydyt henkilökilometrit milj,

69,9

157,5

359,0

-27,4

Matkustajakäyttöaste %

69,7

14,7p

66,4

5,7p

Rahtiliikenne

- Euroopan rahtiliikenne tn

994,6

253,7

3 400,5

-61,5

- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn

2 316,3

N/A

10 979,6

331,9

- Aasian rahtiliikenne tn

6 423,7

176,9

35 211,0

11,2

- Kotimaan rahtiliikenne tn

35,5

17,0

316,6

2,4

Rahti reittiliikenteessä yhteensä

9 770,1

271,3

49 907,6

15,2

Rahtilento tn**

4 303,0

-16,1

40 861,4

89,2

Kokonaisrahti- ja posti tn

14 073,2

81,4

90 769,1

39,8

Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj,

130,4

104,4

838,4

26,9

Myydyt rahtitonnikilometrit milj,

102,3

80,9

668,8

53,4

Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj,

92,6

344,4

464,0

-1,2

Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj,

70,7

290,3

358,3

29,4

Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %

78,5

-10,2p

79,8

13,8p

- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %

80,2

N/A

72,1

5,8p

- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %

81,0

-9,3p

84,7

20,7p

Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %

76,3

-10,6p

77,2

18,3p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)

  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

  53 / 165  


Asiaton sisältö