Kun valtioiden välillä ei ole voimassa olevaa vihreä kortti -sopimusta, tarkoittaa se käytännössä sitä, että kansalliset liikennevakuutukset eivät ole rajanylityksen jälkeen voimassa.
Kun valtioiden välillä ei ole voimassa olevaa vihreä kortti -sopimusta, tarkoittaa se käytännössä sitä, että kansalliset liikennevakuutukset eivät ole rajanylityksen jälkeen voimassa.

Venäjä ja Valko-Venäjä
hyllytetään vihreä kortti
-järjestelmästä toistaiseksi

28.10.2023 0.00

Tulosta PDF

Kansainvälinen liikennevakuuttamisen vihreä kortti -organisaatio on päättänyt jäädyttää Venäjän ja Valko-Venäjän jäsenyydet 30.6.2023 alkaen. Jäsenyyksien jäädyttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kesäkuun jälkeen venäläiset ja valkovenäläiset liikennevakuutukset eivät ole voimassa enää missään vihreä kortti -järjestelmän maassa. Kansainvälisen vihreä kortti -organisaation (COB) sääntöjen mukaan jäsenvaltio voidaan erottaa järjestön jäsenyydestä, kun jäsenyys on ollut jäädytettynä viiden vuoden ajan.


Venäjän ja Valko-Venäjän vihreä kortti -sopimukset ETA-maiden kanssa oli irtisanottu jo aiemmin, ja muutos tuli voimaan kesäkuun alussa. Nyt tehdyllä päätöksellä ei siis ole käytännön osalta vaikutuksia Suomelle tai muille ETA-maille. Venäjällä ja Valko-Venäjällä on kuitenkin ollut voimassa olevia sopimuksia muiden vihreä kortti -järjestelmään kuuluvien valtioiden, kuten Serbian ja Turkin kanssa. Jäsenyyksien jäädyttämisen myötä nekin raukeavat. Maat voivat jatkossa tehdä kahdenvälisiä liikennevakuuttamiseen liittyviä sopimuksia korvaavista järjestelyistä vihreä kortti -järjestelmän ulkopuolella.
Kun valtioiden välillä ei ole voimassa olevaa vihreä kortti -sopimusta, tarkoittaa se käytännössä sitä, että kansalliset liikennevakuutukset eivät ole rajanylityksen jälkeen voimassa puolin ja toisin. Suomeen tulevat tai Suomessa olevat venäläiset ja valkovenäläiset ajoneuvot ostavat rajaliikennevakuutuksen, ja Suomesta Venäjälle tai Valko-Venäjälle matkustavat hankkivat ajoneuvolleen paikallisen liikennevakuutuksen.
Kansainvälisen vihreä kortti -organisaation (COB) yleiskokouksessa päätettiin myös Iranin jäsenyyden jäädyttämisestä 1.1.2024 alkaen. Suomalaiset vihreät kortit, joiden voimassaolo ulottuu 1.1.2024 jälkeiseen aikaan, eivät Iranin osalta ole voimassa kuin tämän vuoden loppuun.

  308 / 743  


Asiaton sisältö