AETC-projektin kumppanien edustajat allekirjoittivat partnerisopimuksen hankkeen aloituspäivien aikana Kiirunassa. Marraskuun tilaisuudessa oli yli sata osallistujaa kaikista kolmesta maasta ottamassa ensiaskeleet kohti uutta rajat ylittävää yhteistyötä arktisella alueella.
Kuvaaja Håkan Stenlund
AETC-projektin kumppanien edustajat allekirjoittivat partnerisopimuksen hankkeen aloituspäivien aikana Kiirunassa. Marraskuun tilaisuudessa oli yli sata osallistujaa kaikista kolmesta maasta ottamassa ensiaskeleet kohti uutta rajat ylittävää yhteistyötä arktisella alueella.
Kuvaaja Håkan Stenlund

Uusi hanke uudistamaan
matkailua arktisilla
alueilla - Lappi mukana

10.7.2024 9.52

Tulosta PDF

Interreg Aurora -rahoitteinen Arctic Europe Tourism Cluster (AETC) -hanke aloittaa uuden luvun rajat ylittävässä matkailuyhteistyössä Suomen ja Ruotsin Lapin sekä Pohjois- Norjan välillä.Hanke keskittyy yhteistyöverkoston rakentamiseen, jossa kehitetään vastuullista ja ympärivuotista matkailua korostaen erityisesti arktista kulttuuria. Yli sata osallistuvaa yritystä ja matkailun alueorganisaatiota kolmesta maasta pyrkivät yhdessä rakentamaan vakaampaa pohjaa kestävälle matkailulle, josta hyötyvät niin Arktisen Euroopan matkailualan toimijat, paikallisyhteisöt kuin vierailijatkin.

Vuoden 2023 syksyllä käynnistynyt matkailuhanke Arctic Europe Tourism Cluster ulottuu Suomen ja Ruotsin Lapin sekä Pohjois-Norjan yhteiselle arktisen Euroopan matkailualueelle. Projektin partnereina toimivat Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME), Northern Norway Tourist Board ja Swedish Lapland Visitors Board. Pyrkimyksenä on vahvistaa aiemmissa Visit Arctic Europe -hankkeissa rakennettua yhteistyötä alueen matkailua kehittäväksi klusteriksi.

Matkailun uudistuminen on nyt tarpeellisempaa kuin koskaan. Asiakasprofiilit ja -käyttäytyminen muuttuvat nopeasti. Myös kokonaisvaltaisen vastuullisuuden (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen) lisääminen on ensisijaista. Lisäksi nopea digitaalinen kehitys ja ymmärrys tarpeesta lisätä resilienssiä tulevia muutoksia varten ovat nousseet tärkeään rooliin. Projektin partnerit pitävät merkittävänä, että Interreg Aurora sekä muut rahoittajat ovat nähneet näiden kehitystarpeiden tärkeyden ja myöntäneet hankkeen toteuttamiselle rahoitusta.

- Kolmivuotisen hankkeen aikana kehitämme alueen ympärivuotista ja kestävää matkailupotentiaalia. Yhteistyötä klusterissa vahvistetaan, jotta se jatkuisi vielä pitkään hankkeen päättymisen jälkeen, kertoo AETC:n projektinjohtaja sekä Lapin Matkailuelinkeinon Liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell.


Hankkeen tavoitteena on uudistaa matkailua arktisella alueella vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita sekä kehittymään kestävämmäksi ja muutoksiin sopeutuvaksi. Hankkeen toimenpiteissä arktisen kulttuurin roolia matkailussa vahvistetaan ja kehitetään ympärivuotista liiketoimintaa kestävää kehitystä ja vastuullisuutta korostaen.

Myös uutta digitaalista osaamista ja innovaatioita tuodaan matkailuyritysten käyttöön. Hanke pyrkii toimenpiteillään sekä vahvistamaan aluetaloutta, että tuomaan matkailun vaikutukset siihen näkyväksi. Toimenpiteisiin kuuluu myös Care for the Arctic- toimintaohjeistuksen luominen niin matkailijoille kuin alueen toimijoille ja asukkaillekin. Markkinoinnin osalta hankkeessa testataan uusia markkinointitapoja sekä matkailualan ammattilaisille, että kuluttajille.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osalta hankkeessa omaksutaan uudistava lähestymistapa, joka edustaa tapaa matkustaa ja löytää uusia paikkoja, jonka avulla vierailijat voivat vaikuttaa positiivisesti kohteeseensa.

- Tarkoituksena on keskittyä kohteiden kehittämiseen ja uudistamiseen, eikä pelkästään haitallisten vaikutusten välttämiseen, sanoo Annika Fredriksson, Swedish Lapland Visitors Boardin toimitusjohtaja. 

Kaikki matkailun arvoketjun sidosryhmät, mukaan lukien yritykset, työntekijät, yhteisöt ja jopa matkailijat, jakavat vastuun paikallisten voimavarojen säilyttämisestä ja koko arktisen alueen vastuullisen kehityksen mahdollistamisesta. Yli 100 projektiosallistujaa kaikista kolmesta maasta kokoontui ottamaan ensimmäiset askeleet kohti uudenlaista yhteistyön tapaa arktisella alueella AETC -hankkeen marraskuussa pidettyjen aloituspäivien aikana Kiirunassa.

- Arctic Europe Tourism Cluster antaa matkailuyrityksille mahdollisuuden olla innovatiivisempia, ongelmanratkaisukykyisempiä ja strategisempia verrattuna siihen, mitä ne voisivat saavuttaa yksin, summaa Trond Øverås, Northern Norway Tourist Boardin toimitusjohtaja.

Tavoitteena onkin, että uuden AETC-matkailuklusterin avulla vahvistettaisiin koko alueen vastaanottokykyä ja, että hankkeen tulokset, hyödyt ja vaikutukset johtavat uudistavaan matkailuun arktisella alueella.


Faktat: 

Hankeaika: elokuu 2023 – heinäkuu 2026
Kokonaisbudjetti: 4 150 950 euroa
Hankkeen osallistujayrityksiä: 105
Kohderyhmät: Arktisen Euroopan alueen pk-matkailuyritykset

Projektipartnerit:
 • Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME)
 • Northern Norway Tourist Board
 • Swedish Lapland Visitors Board

Rahoittajat:
 • Interreg Aurora
 • Lapin liitto
 • Region Norrbotten
 • Troms County
 • Finnmark County
 • Troms, Finnmark and Nordland county international program
 • Troms Holding
 • Innovation Norway Arctic
 • Kaikki osallistuvat yritykset

Työpaketit:
 1. Arktinen kulttuuri ja ympärivuotinen kehitys
 1. Arktinen kestävyys

Arktinen digitaalinen innovaatio

  40 / 1586  


Asiaton sisältö