Keskiyön kalastusta. Kuva: Lapin Materiaalipankki, Juha-Kauppinen.
Keskiyön kalastusta. Kuva: Lapin Materiaalipankki, Juha-Kauppinen.

Yli sata matkanjärjestäjää
tutustumaan Suomen
matkailutarjontaan

11.6.2024 0.00

Tulosta PDF

Midnight Sun Workshop kokoaa yli 100 kansainvälistä matkanjärjestäjää tutustumaan Suomen matkailutarjontaan – tapahtuman pääpaikkana toimii Rovaniemi.


Visit Finland ja Finnair yhdistävät voimansa Suomen matkailuelinkeinon edistämiseksi ja tuovat matkailualan kansainvälisiä ostajia Rovaniemelle 11.–13.6. perehtymään Suomen kesän matkailutarjontaan. Paikallisjärjestäjänä Midnight Sun Workshopissa toimii Visit Rovaniemi.

Tapahtuma kokoaa yhteen noin 330 matkailualan ammattilaista, sekä kansainvälisiä ostajia että kotimaan matkailutoimijoita, ja järjestelyjä on tehty kaksi vuotta. Suomella on paljon tarjottavaa kansainvälisille matkailijoille, ja tämä on konkreettinen tapa markkinoida tarjontaamme. Finnair lennättää tapahtumaan yli 100 matkanjärjestäjää ja matkatoimistoa eri kohdemarkkinoilta Euroopasta, Aasiasta, Pohjois-Amerikasta sekä Australiasta.

’’Suomeen on erinomaiset yhteydet, ja matkailuelinkeinon kannalta on tärkeää, että saamme matkailukautta pidennettyä myös keväälle, kesälle ja syksylle’’, sanoo Finnairin globaalista myynnistä vastaava johtaja Jenni Suomela.

Midnight Sun Workshopissa rovaniemeläiset matkailuyrittäjät ovat aktiivisesti mukana esittelemässä pohjoisen elämyksiä keskiyön auringon alla. Monelle ulkomaiselle matkailijalle esimerkiksi melontaretket Lapin valoisassa kesäyössä tai keskiyön auringon kuvausretket ovat taianomaisia elämyksiä.

Talven ja eritoten Lappiin suuntautuva talven matkustus on hyvässä nosteessa, mutta kesämatkailussa Suomi on reilusti esimerkiksi muita Pohjoismaita jäljessä; vuoden 2023 kesäkaudella Pohjoismaissa mitattiin 24 miljoonaa ulkomaisten vierailijoiden yöpymistä, joista Suomen osuus on vain 7 %.

’’Maailmalla matkustetaan eniten kesäkautena ja uusien matkakohteiden löytämisestä kilpaillaan. Lapin luontoarvot, ilmaston viileys ja kohteiden ruuhkattomuus ovat valtteja. Yöttömän yön kokeminen on vahva elämys. Tällä viestillä ja saavutettavuutta kehittämällä saamme matkailijamäärät tulevina kesinä kasvuun’’, kertoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Matkailu on merkittävä elinkeino ja vuonna 2022 matkailutoimialat työllistivät 140 600 henkilöä ympäri Suomen, eli noin 5 % kaikista työllisistä työskenteli matkailualalla. Vientiin rinnastettava matkailutulo oli 4,5 mrd. euroa vuonna 2023. Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti ja suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä.

’’Matkailu on merkittävä työllistäjä, mutta sen menestys ja kasvu ei tule tyhjästä. On äärimmäisen tärkeää, että panostukset Suomen matkailun edistämiseen säilyvät’’, sanoo Kristiina Hietasaari.


Midnight Sun Workshop gathers more than 100 international tour operators to familiarize themself with Finland during summer - the location of the event being Rovaniemi

Visit Finland and Finnair have joined forces to promote the Finnish tourism industry and bring international buyers to Rovaniemi, June 11–13 to see Finland as a summer destination. The local organizer of Midnight Sun Workshop is Visit Rovaniemi.

The event gathers around 330 professionals from the tourism industry both international buyers and domestic operators. Arrangements have been going on for two years. Finland has a lot to offer for international tourists and this is a concrete way to show it. Finnair will fly more than 100 tour operators and travel agencies from various target markets from Europe, Asia, North America and Australia to the event. "There are connections to Finland that need to be implemented, and tourism links are important so that we can extend the season to spring, summer and autumn as well," says Jenni Suomela, Finnair's global director.

In Midnight Sun Workshop, tourism companies from Rovaniemi are presenting arctic experiences under the midnight sun. For many foreign tourists, kayaking trips in Lapland's bright summer nights or photography tours during the midnight sun are magical experiences. Winter travel to Lapland is on the rise but during summer, Finland is well behind other Nordic countries. In the season of 2023, the number of overnight stays by foreign visitors was measured to be 24 million in the Nordic countries, yet the share of summer travellers in Finland was only 7 %.

"Most people travel around the world during the summer season and there is competition to find new travel destinations. Lapland's values with nature, the coolness of the climate and the uncrowded destinations are definitely our assets. Experiencing a nightless night is a powerful experience. With this message and by developing accessibility, we will increase the number of tourists in the coming summers," says Sanna Kärkkäinen, CEO of Visit Rovaniemi.

Tourism is a significant industry and in 2022 the tourism industry employed 140 600 persons all over Finland, 5 % of all employed people being worked with the tourism industry. "Tourism is a significant employer, but its success and growth do not come from nothing. It is extremely important that investments in promoting Finnish tourism are maintained," says Kristiina Hietasaari.
Inquiries and

  10 / 1582  


Asiaton sisältö