Finnair kasvatti taas
matkustajamäärää

8.8.2016 0.00

Tulosta PDF

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi kesäkuussa 10,5 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 9,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.


Lentoyhtiön kapasiteetti kasvoi erityisesti kaukoliikenteessä, jonka osuus tarjotuista henkilökilometreistä oli 56 %, kun se edellisvuonna oli 52 %. Voimakkaasta kasvusta huolimatta matkustajakäyttöaste pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli 84,1 prosenttia (84,7 prosenttia).

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi kesäkuussa 14,4 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guangzhoun reittiavausten myötä ja liikenne kasvoi 10,4 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi kesäkuussa liikennöityjen Miamin ja Chicagon reittien myötä peräti 44,4 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 37,3 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,1 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 4,0 prosenttia ja liikenne 0,3 prosenttia.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK)* laski huhti–kesäkuussa 3,8 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 6,69 eurosenttiä.
”Finnairin kaukoliikenteen voimakkaan kasvun myötä tarjotut matkustajakilometrit kasvoivat toisella vuosineljänneksellä. Kaukoliikenteen yksikkötuotto on tavanomaisesti lähialueliikenteen yksikkötuottoa matalampi, ja uusien kaukoreittien matkustajakäyttöasteet olivat vasta-avatuille reiteille tyypillisellä tavalla verrattain alhaisia. Nämä tekijät pienensivät keskimääräistä yksikkötuottoa. Aasian ja Amerikan liikenteessä yksikkötuotot laskivat vuodentakaisesta, kun taas kotimaan liikenteessä ne pysyivät vertailukauden tasolla ja Euroopassa kasvoivat hieman. Finnairin myydyt rahtitonnit kasvoivat, mutta yksikkötuotto laski rahtimarkkinoiden ylikapasiteetin myötä”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi kesäkuussa 10,8 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 17,0 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Kesäkuussa Finnairin lennoista 86,8 prosenttia (86,5) saapui aikataulussa.

  129 / 165  


Asiaton sisältö