Koronaepidemia tiputti Finnairin
liikennelukuja maaliskuussa

7.4.2020 9.08

Tulosta PDF

Finnairin liikenneluvut heikkenivät merkittävästi maaliskuussa vertailukaudesta koronavirusvaikutusten vuoksi.


Finnair kuljetti maaliskuussa 498 600 matkustajaa eli 56,4 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski maaliskuussa 39,4 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 55,2 %. Matkustajakäyttöaste laski 20,3 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 58,0 %:iin. Koronaviruksesta aiheutuneet reitti- ja vuoroperuutukset sekä matkustusrajoitukset heikensivät kaikkia liikennelukuja merkittävästi.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 43,9 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 12,4 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 38,1 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 37,6 %.
Myydyt henkilökilometrit laskivat 58,5 % Aasian-liikenteessä, 28,6 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 55,6 % Euroopan-liikenteessä ja 51,7 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 59,0 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 65,4 %, Euroopan-liikenteen 56,2 % ja kotimaanliikenteen 50,6 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 59,6 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 32,9 %, Euroopan-liikenteessä 57,2 % ja kotimaanliikenteessä 54,3 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat maaliskuussa 38,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 47,0 %. Molempien lukujen lasku johtui koronaviruksen vaikutuksesta.

Finnairin lennoista 92,0 % (78,6 %)
saapui maaliskuussa aikataulussa.
Huhtikuun 2020 liikennetiedote julkaistaan torstaina 7.5.2020.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2020
maaliskuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 498,6 -56,4 2 655,5 -15,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 2 264,2 -39,4 9 670,8 -9,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 312,4 -55,2 7 025,3 -15,9
Matkustajakäyttöaste % 58,0 -20,3p 72,6 -5,7p
Rahti ja posti tn 7 344,2 -47,2 30 092,2 -19,8
Tarjotut tonnikilometrit 336,0 -38,6 1 421,8 -9,6
Myydyt tonnikilometrit 164,2 -53,1 817,5 -17,1
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 80,3 -59,6 465,5 -21,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 069,3 -43,9 4 673,8 -14,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 630,5 -58,5 3 568,4 -20,7
Matkustajakäyttöaste % 59,0 -20,7p 76,3 -6,2p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 279,6 -57,2 1 515,6 -14,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 845,0 -38,1 3 569,3 -6,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 475,2 -55,6 2 457,1 -14,1
Matkustajakäyttöaste % 56,2 -22,1p 68,8 -5,9p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 16,4 -32,9 82,2 7,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 200,4 -12,4 847,0 16,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 131,1 -28,6 647,0 10,1
Matkustajakäyttöaste % 65,4 -14,8p 76,4 -4,3p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 122,3 -54,3 592,2 -16,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 149,5 -37,6 580,7 -12,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 75,6 -51,7 352,8 -13,9
Matkustajakäyttöaste % 50,6 -14,7p 60,8 -0,7p
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 686,2 -37,6 6 779,8 -7,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 572,5 -21,0 2 513,2 21,2
- Asian rahtiliikenne tn 5 049,8 -51,6 20 685,2 -26,1
- Kotimaan rahtiliikenne tn 35,7 -28,2 114,1 -26,0
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 7 344,2 -47,2 30 092,2 -19,8
Rahtilento tn** 0 0 0 0
Kokonaisrahti- ja posti tn 7 344,2 -47,2 30 092,2 -19,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 89,1 -38,4 362,3 -10,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 46,8 -47,0 189,1 -20,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 89,1 -38,4 362,3 -10,8
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 46,8 -47,0 189,1 -20,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 52,5 -8,6p 52,2 -6,4p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 67,7 5,2p 66,1 5,9p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 57,4 -10,4p 55,8 -8,9p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 52,5 -8,6p 52,2 -6,4p
  74 / 165  


Asiaton sisältö