LENTOLAKKO: Vain valmismatkan
peruutuksesta täydet korvaukset

16.3.2017 19.33

Tulosta PDF

Perjantaina iltapäivällä toteutuvat lentoasemalakot vaikeuttavat tuhansien työ- ja lomamatkalaisten liikkumista. Yllätyksiä voi muodostua menetetyistä lennoista tai hotelleista, sillä vain valmismatkalaki velvoittaa täysiin korvauksiin.


Ilmailualan unionin lakkotoimet ovat johtaneet jo tuhansien matkustajien matkan peruuntumiseen tai matkasuunnitelmien merkittäviin muutoksiin. Lakkotoimet eivät vaikuta vain Suomesta maailmalle lähdössä oleviin asiakkaisiin, vaan myös maailmalta Suomeen pyrkiviin matkustajiin. Lakkotoimien vuoksi peruuntuneiden lentojen seurausvaikutukset näkyvät usean päivän ajan.

Lakkotoimien vuoksi peruutetun
matkan ostaneet asiakkaat
ovat matkaan liittyvien
kustannusten osalta
eriarvoisessa asemassa.


Jos matka joudutaan peruuttamaan lakkotoimien vuoksi, eikä asiakkaalle saada järjestettyä korvaavaa lentoa, saa valmismatkan ostanut asiakas peruuntuneen matkansa hinnan kokonaisuudessaan takaisin matkanjärjestäjältä. Tämän määrää valmismatkalaki, joka velvoittaa matkanjärjestäjää myös avustamaan matkustajaa matkan peruutus- tai uudelleenjärjestelytilanteessa.

-Monissa tapauksissa matkanjärjestäjä matkan peruuttamisen sijaan kykenee onneksi järjestämään lentojärjestelyt uudella, kenties hieman viivästyneellä aikataululla. Näin ollen matka useimmiten pystytään toteuttamaan lähes sovitussa muodossa, kertoo Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Jos sen sijaan lentomatkan
ja siihen liittyvän majoituksen
ja muut palvelut on ostanut erikseen,
jäävät matkan peruuntuessa
majoitus- ja muut kustannukset
matkustajan omalle kontolle.


Matkatoimistoissa paiskitaan nyt hartiavoimin töitä, jotta asiakkaiden matkat voitaisiin toteuttaa edes suurin piirtein suunnitellusti. Lakon aiheuttamien kustannusten ja tulonmenetysten arvioimiseen ei ole matkatoimistoissa vielä aikaa, mutta tiedossa on, että pienikatteisella toimialalla kustannukset ovat merkittävät.

- Tuottamaton työ sekä peruutustilanteissa matkatoimiston kontolle jäävät majoitus- ja muut kulut aiheuttavat merkittäviä kuluja matkatoimistoille, murehtii Heli Mäki-Fränti ja vetoaa lakon osapuoliin nopean ratkaisun löytymiseksi.

  109 / 165  


Asiaton sisältö